Thủ tướng khẳng định giảm nghèo bền vững là định hướng rất quan trọng của đất nước

BVR&MT – Ngày 16/10 tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 – 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị NHCSXH, ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc NHCSXH và đại diện các ban ngành, lãnh đạo 63 tỉnh thành thông qua trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả đạt được của NHCSXH 15 năm qua đồng thời khẳng định:“Giảm nghèo bền vững là một định hướng rất quan trọng của đất nước. Trong nhiều việc, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc xóa đói, giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất quan trọng. Đây chính là chỉ tiêu quan trọng không những Liên Hiệp quốc quan tâm mà trong tất cả các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc, Đảng ta đều xác định là hết sức cần thiết và là chủ trương quan trọng. Tính nhân văn của vấn đề xóa đói, giảm nghèo vô cùng quan trọng, nó biểu hiện bản chất lãnh đạo của một Đảng Cộng sản cầm quyền đối với một dân tộc, cho nên chúng ta phải đặt vấn đề huy động nhiều nguồn lực thực hiện công việc quan trọng này nhằm để người dân được hưởng lợi tốt nhất”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời Thủ tướng chỉ đạo, nếu để người dân nghèo quá thì quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của chúng ta không thành công. Càng ngày càng có nhiều nhiệm vụ khó khăn hơn, trong bối cảnh như vậy tín dụng chính sách có ý nghĩa quan trọng là một kênh xung lực phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững bảo đảm sự bình đẳng trong xã hội.

Tại Hội nghị, ông Dương Quyết Thắng – Tổng Giám đốc NHCSXH đã báo cáo tổng quát hoạt động của đơn vị trong 15 năm qua với nhiều kết quả nổi bật.

Theo đó, nguồn vốn của địa phương đã tăng nhanh từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Bên cạnh đó, NHCSXH đã tập trung khai thác các nguồn vốn từ thị trường được ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất, đặc biệt thực hiện tốt việc nhận tiền gửi từ người nghèo nhằm tạo thói quen tích lũy và hỗ trợ người nghèo từng bước tiếp cận với dịch vụ ngân hàng.

Đến ngày 30/9/2017, tổng nguồn vốn đạt trên 179 nghìn tỷ đồng, tăng trên 172 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 25 lần so với khi thành lập. Trong đó: Ngân sách Nhà nước cấp vốn điều lệ và cấp vốn thực hiện các chương trình tín dụng đạt 27.762 tỷ đồng, chiếm 15,6% tổng nguồn vốn; NHCSXH huy động trên thị trường, vay Ngân hàng Nhà nước, nhận tiền gửi 2% của các tổ chức tín dụng Nhà nước và phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh đạt 129.775 tỷ đồng, chiếm 72,5%/tổng nguồn vốn. Nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay đạt 8.485 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng nguồn vốn.

Cơ cấu nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã chuyển biến theo hướng tăng nguồn vốn NHCSXH tự huy động được ngân sách Nhà nước cấp bù lãi suất và nguồn lực tại địa phương, giảm dần nguồn vốn cấp trực tiếp từ ngân sách Nhà nước cho các chương trình, thể hiện rõ chủ trương “đa dạng hóa nguồn lực” với phương châm “Nhà nước, Doanh nghiệp và Nhân dân cùng làm”. Nhờ đó, mặc dù có những thời điểm khó khăn nhưng nguồn vốn tín dụng chính sách thời gian qua đã cơ bản đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Từ 03 chương trình tín dụng nhận bàn giao đến nay tín dụng chính sách xã hội đã và đang triển khai thực hiện 20 chương trình tín dụng chính sách và một số chương trình, dự án do các địa phương, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước ủy thác cho NHCSXH thực hiện.

Tính đến 30/9/2017, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 169.036 tỷ đồng, gấp hơn 24 lần so với thời điểm thành lập; tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19,2%, với trên 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ. Dư nợ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ là 13.944 tỷ đồng, với gần 457 nghìn đối tượng đang dư nợ.

Trong 15 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, phường, thị trấn trên cả nước; trong đó, tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới…

Đã có trên 31,8 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH; góp phần giúp trên 4,5 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động, hơn 3,5 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 9,9 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; gần 105 nghìn căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, gần 528 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, trên 11 nghìn căn nhà phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung; trên 112 nghìn lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài…

Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2001 – 2005 từ 17% xuống 7%; giai đoạn 2005 – 2010 từ 22% xuống 9,45%; giai đoạn 2011-2015 từ 14,2% xuống 4,25% cuối năm 2015.

Cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách cũng không ngừng được củng cố và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của toàn hệ thống NHCSXH đã giảm từ 13,75% tại thời điểm nhận bàn giao xuống còn 0,81% tại thời điểm 30/9/2017 (trong đó, nợ quá hạn 0,42%, nợ khoanh 0,39%).

Mô hình tổ chức quản trị của NHCSXH mang tính đặc thù, phù hợp với điều kiện, đặc điểm nước ta, đáp ứng yêu cầu tập trung nguồn lực xã hội, tăng hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện xã hội hoá hoạt động tín dụng chính sách xã hội.

Những nỗ lực của tập thể cán bộ NHCSXH đã được Nhà nước ghi nhận và trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2008) và Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2012), và trong dịp này, NHCSXH đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Hậu Thạch