Thủ tướng đồng ý mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin Pfizer

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ quyết định sử dụng hơn 2.652 tỉ đồng từ nguồn Quỹ vắc xin phòng Covid-19 để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin Pfizer.

Ngày 17/9, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1547 về kinh phí mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer.

Quyết định nêu rõ, sử dụng hơn 2.652 tỉ đồng từ nguồn Quỹ vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng Covid-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo đề nghị của Bộ Y tế.

Thông quan 800.000 liều vắc xin Pfizer về TP.HCM

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.