Thủ Tướng Chính Phủ: Cấp trên 2.500 tấn gạo hỗ trợ 5 tỉnh

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 5 tỉnh: Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên trong thời gian giáp hạt năm 2019, theo Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 04/03/2019.

Ảnh minh họa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 2.537,01 tấn gạo hỗ trợ cứu đói, từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên trong thời gian giáp hạt năm 2019.

Trong đó, Tỉnh Lai Châu được cấp 674,595 tấn gạo; Tỉnh Gia Lai được cấp 572,565 tấn gạo; Tỉnh Hòa Bình được cấp 91,995 tấn gạo; Tỉnh Lạng Sơn được cấp 217,860 tấn gạo; Tỉnh Điện Biên được cấp 979,995 tấn gạo.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh Lai Châu, Gia Lai, Hòa Bình, Lạng Sơn, Điện Biên tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp, bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Văn Trì