Thủ tướng chỉ thị kiểm kê đất đai trên cả nước

BVR&MT – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15/CT-TTg về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập. (Ảnh minh họa)

Theo đó, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước 16/01/2020; Cấp huyện trước ngày 01/3/2020; Cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020; Cả nước và vùng kinh tế – xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Nội dung kiểm kê bao gồm: Diện tích các loại đất, diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất; Diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; Tình hình sử dụng đất do doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng, đất do các ban quản lý rừng và doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng…

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng quy định việc kiểm kê đất đai năm 2019 phải đánh giá được thực trạng quản lý, sử dụng đất, tình hình biến động đất đai trong 05 năm qua của từng địa phương và trên cả nước.

Văn Trì