Thị xã Buôn Hồ: Thực hiện tốt công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

BVR&MT – Mỗi dân tộc thiểu số, vùng đồng bào ở thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk có những nét sinh hoạt văn hóa, phong tục, tập quán riêng song đều có truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng góp phần ổn định chính trị, an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thị xã nói riêng và tỉnh nói chung.

Thị xã Buôn Hồ (TX.Buôn Hồ) nằm ở phía Bắc tỉnh Đắk Lắk, cách thành phố Buôn Ma Thuột 40 km về phía Đông Bắc theo quốc lộ 14. Hiện có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 28% dân số. Để từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho hộ đồng bào DTTS, đặc biệt là các hộ nghèo, TX.Buôn Hồ đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách về dân tộc như: hỗ trợ vốn kịp thời, chuyển giao công nghệ kỹ thuật, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ nghèo.

Hỗ trợ giống lúa, con giống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thị xã cũng còn rất nhiều khó khăn: Điều kiện sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, tập quán canh tác còn mang tính quảng canh, do vậy thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Bên cạnh đó, trình độ và nhận thức của Nhân dân chưa đồng đều, một bộ phận người dân chưa thật sự chủ động, tình hình an ninh trật tự ở một số địa bàn có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp, dễ bị kẻ xấu lợi dụng, dễ gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội…

Để nâng cao nhận thức, ý thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trong việc phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần thì công tác tuyên truyền, vận động phải được làm thường xuyên, liên tục và phải xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chủ động xây dựng các chương trình chuyên đề tuyên truyền, vận động để đồng bào vùng dân tộc hiểu và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, làm thay đổi căn bản nhận thức của Nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần từng bước giảm nghèo bền vững.

Theo ghi nhận và đánh giá tại xã Cư Bao, TX.Buôn Hồ có 18 thôn, buôn, trong đó có 06 buôn đồng bào DTTS tại chỗ, chiếm gần 43%. Những năm qua xã Cư Bao là một trong những địa phương được thụ hưởng nhiều chính dân tộc. Nhờ đó, đời sống vật chất tinh thần của người dân nơi đây được cải thiện rõ rệt. Đảng bộ, chính quyền xã Cư Bao đặc biệt  quan tâm đến công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà ở, tạo điều kiện vay vốn, hướng dẫn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải thiện đời sống của người dân.Thời gian qua, nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Cư Bao đã được tiếp cận với Dự án: “Vươn Mình” do tổ chức nhân đạo chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp tại Việt Nam phối hợp với UBND TX Buôn hồ và Trung tâm Phát triển cộng đồng CDC triển khai. Dự án hướng đến  việc thúc đẩy phát triển sinh kế cho nông hộ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số ở 2 xã Cư Bao và Ea Drông. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ 2.500 con gà giống cho 50 hộ dân tại buôn Dhu, buôn Sing A và Ea Kjoh A. Đối với xã Cư Bao hỗ trợ 30 con heo giống cho các hộ dân buôn Kwang.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường www.baovemoitruong anh Y Blơh Bkrông ở buôn Dlung, phường Thống Nhất, TX.Buôn Hồ cho biết: Đến buôn Dlung 1A và buôn Dlung 1B của phường Thống Nhất, TX Buôn Hồ thời gian này, có thể chứng kiến những con đường bê tông khang trang, sạch, đẹp, trải dài thẳng tắp trong buôn. Với 10 tuyến đường thuộc buôn Dlung 1A, 1B phường Thống Nhất có chiều dài hơn 3,1 km đã được UBND TX.Buôn Hồ đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng hơn 10m, với tổng vốn đầu tư 13 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách từ Tỉnh là 12 tỷ 500 triệu đồng, còn lại là ngân sách của TX.Buôn Hồ. Được  sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành ở địa phương, người dân trong buôn Dlung rất phấn khởi và sẵn sàng hiến đất, phá bỏ bờ rào để làm đường.

Đại diện cho chính quyền địa phương trao quà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Có thể nói, từ các chương trình, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và các chương trình hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, cây, con giống, nước sạch… , đời sống của đồng bào DTTS ở TX Buôn Hồ đã từng bước được nâng cao. Riêng xã Ea Đrông, giai đoạn 2016 -2020, địa phương đã được đầu tư trên 440 triệu đồng, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế và gần 2 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 75 nhà ở, cấp đất ở cho 42 hộ dân, hỗ trợ đàn bò sinh sản, chuyển đổi nghề thay thế đất sản xuất cho 116 hộ với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Với sự hỗ trợ đó, nhiều hộ dân đã nâng cao nhận thức, nỗ lực làm ăn, chăm lo cho con em học tập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ông Y H’Nan Mlô, buôn trưởng buôn H’Né, xã Ea Đrông, TX Buôn Hồ cho biết.

Cùng với việc chăm lo ổn định đời sống kinh tế, các cấp, các ngành đã quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách về giáo dục, y tế, văn hóa, pháp luật, chính sách đối với  người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách , pháp luật của Nhà nước, xóa bỏ các tập quán lạc hậu, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong giai đoạn 2016 -2020,TX. Buôn Hồ đã giảm được 558 hộ nghèo đồng bào DTTS; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm bình quân gần 2% năm từ 14,04 % xuống còn 4,31 %; 100 % số thôn, buôn có điện, trên 100% xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 100% đồng bào DTTS là người nghèo, cận nghèo, người sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn có bảo hiểm y tế miễn phí.

Không chủ quan với những kết quả đạt được, UBND TX.Buôn Hồ luôn thực hiện và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững, khơi dậy ý  chí tự lực tự cường của người nghèo. Tập trung nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo và dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo thường xuyên, hoàn thiện cơ chế, chính sách về giảm nghèo gắn với tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng năng lực trong công tác giảm nghèo nhằm đưa chủ trương, chính sách vào thực tiễn đúng đối tượng thụ hưởng.

Việc thực thi hiệu quả và đồng bộ những chính sách  giảm nghèo đối với đồng bào DTTS trong thời gian qua ở TX.Buôn Hồ trong những năm qua đã tạo được sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân, khối đại đoàn kết của đồng bào DTTS được xây dựng vững chắc hơn, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội, phong trào  toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân rộng, đời sống của nhân  dân ngày được nâng cao.

Lê Hồng