Thí điểm làm nhà ở thông qua thỏa thuận về nhận Quyền sử dụng đất

BVR&MT – Dự thảo “Thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận Quyền sử dụng đất đối với đất khác” là rất cần thiết, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất…

Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên Môi trường bày tỏ hoan nghênh “Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận Quyền sử dụng đất đối với đất khác”.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, dự thảo này hết sức cần thiết nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao đã xác định nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời tiếp tục thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại và phù hợp với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bất động sản tại TP HCM

Theo HoREA, việc xây dựng dự thảo “Đề án thí điểm trình cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết cho phép thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất khác quy định của Luật” là rất cần thiết và còn có tính kế thừa các quy định phù hợp pháp luật và thực tiễn của Luật Đất đai 2013.

Vấn đề mấu chốt là phải phòng ngừa và ngăn chặn rủi ro gây thất thu ngân sách nhà nước, thất thoát tài sản công là nguồn lực đất đai và không để xảy ra tình trạng nhà đầu tư chiếm hưởng không chính đáng chênh lệch địa tô khi “thực hiện cơ chế tự thoả thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại” nên tại Điều 13 Luật Đất đai 2024 đã quy định “quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai”, trong đó Nhà nước có quyền quyết định chính sách tài chính về đất đai; điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại.

Ngày 26-2, Bộ TN&MT đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xây dựng và trình dự thảo nghị quyết nêu trên. Thời gian có hiệu lực của dự thảo nghị quyết là 5 năm (1/1/2025-1/1/2030). Nếu dự thảo được Quốc hội thông qua thì sau 3 năm sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả việc thực hiện.

Dự thảo cho phép doanh nghiệp kinh doanh BĐS nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các loại đất theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai 2024 để thực hiện dự án nhà ở thương mại; Cho phép doanh nghiệp kinh doanh BĐS đang có quyền sử dụng đất được thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với các loại đất khác không phải là đất ở theo quy định tại Điều 9 của Luật Đất đai 2024.

Về loại đất được thực hiện, dự thảo quy định các loại đất được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại bao gồm các loại đất theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai 2024.

Loại “đất khác” được thực hiện dự án nhà ở thương mại đối với doanh nghiệp kinh doanh BĐS đang có quyền sử dụng đất bao gồm các loại “đất không phải là đất ở” theo quy định tại Điều 9 Luật Đất đai 2024.