Tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh đấu giá quyền sử dụng đất

BVR&MT – Năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu đấu giá khoảng 1.561,42ha đất tại 634 dự án. Song, từ đầu năm đến nay, UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội mới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 33 dự án với gần 5,9 ha đất ở (không tính đất xây dựng hạ tầng).

Ảnh minh họa.

Theo đó, Hà Nội thu được khoảng 3.106 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất (đạt khoảng 25% chi tiêu năm 2022; trong đó, số thu từ năm 2021 chuyển sang là 1.991 tỷ đồng).

Từ kết quả trên cho thấy tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội vẫn còn chậm. Nguyên nhân được cho là bởi một số khó khăn, vướng mắc từ khâu thiết lập hồ sơ đấu giá đến chuẩn bị các thủ tục thực hiện đấu giá. Việc bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất để thực hiện các dự án đấu giá chưa thực sự nhận được sự đồng thuận của người dân bị thu hồi đất. Việc xác định giá khởi điểm (phải thuê tư vấn xác định giá) còn chậm; phương pháp xác định giá đất còn gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, việc ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố đối với các dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá còn vướng mắc theo Luật Đầu tư công…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, từ nay đến cuối năm, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các ngành chức năng, UBND các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có trách nhiệm nghiên cứu, rà soát và thực hiện nghiêm, hiệu quả nội dung kết luận chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tại mục 5.2 Kết luận số 52-KL/TU ngày 7/7/2022. Kiểm soát chặt chẽ việc đấu giá quyền sử dụng đất, việc định giá đất, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn, góp phần tạo môi trường lành mạnh và tác động tích cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; khẩn trương chủ trì phối hợp cùng các sở, ngành liên quan, hoàn thiện trình UBND thành phố ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất (trong đó có nội dung về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh có sử dụng đất), xong trước ngày 30/7/2022.

Thành phố chỉ đạo các sở, ngành tập trung ưu tiên giải quyết các hồ sơ, thủ tục về giá khởi điểm (thuộc thẩm quyền UBND thành phố phê duyệt), quy hoạch, chấp thuận đầu tư dự án, thu hồi đất, giao đất, phê duyệt phương án đấu giá…, không để xảy ra việc giải quyết chậm, vượt thời gian quy định. Đồng thời, chủ động tham gia, phối hợp cùng các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh việc tháo gỡ, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ về đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, thành phố yêu cầu rà soát, xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất cụ thể theo lộ trình từng tháng từ nay đến cuối năm 2022, báo cáo kết quả về UBND thành phố trước ngày 25 hàng tháng. Các địa phương phải thực hiện đầy đủ, đúng quy trình đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó thông báo công khai việc đấu giá tài sản; hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và khuyến khích tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến; chủ động thực hiện thủ tục xác định giá khởi điểm; bổ sung quỹ đất đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Trong quá trình thực hiện, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết gửi các sở, ngành xem xét, đề xuất báo cáo UBND thành phố chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ đấu giá, các sở, ngành và địa phương phải thu tiền trúng đấu giá vào ngân sách theo đúng tiến độ, phương án đấu giá được duyệt; kiên quyết hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đối với các trường hợp người trúng đấu giá nhưng nộp ngân sách không đúng, đủ theo phương án được duyệt.

Cũng theo chỉ đạo của thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện đấu giá, báo cáo UBND thành phố trước ngày 28 hàng tháng. Đồng thời, đề xuất UBND thành phố tổ chức giao ban định kỳ về đấu giá quyền sử dụng đất, chỉ đạo, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc hoặc làm việc với các đơn vị chậm thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch thành phố giao.