Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm trong thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

BVR&MT – Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa ban hành kết luận thanh tra việc quản lý và chi trả DVMTR năm 2020-2021 trên địa bàn các huyện: Sìn Hồ, Tân Uyên, Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn và phát hiện nhiều sai phạm. Trong đó có hơn 5.000 hecta đất trống, đồi trọc được chi trả số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Thanh tra phát hiện chi sai hơn 13 tỉ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho diện tích hơn 5.000 hecta đất trống, đồi trọc.

 

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong quá trình thực hiện chi trả DVMTR, phần lớn UBND các xã chưa lập biên bản niêm yết công khai tại trụ sở; chưa lập biên bản chi trả DVMTR tại buổi cấp phát tiền; một số được cấp phát cho người khác nhận thay chủ hộ nhưng không có giấy ủy quyền.

Cùng với đó, 46 xã, thị trấn đã thanh toán hỗ trợ xăng dầu kiểm tra rừng, làm thêm giờ, chế độ hội nghị, tuyên truyền và công tác phí chưa đúng quy định với số tiền hơn 145 triệu đồng; 5 ban quản lý rừng phòng hộ cũng thanh toán có sai sót, số tiền hơn 70 triệu đồng.

Đáng chú ý, có 5.277,84ha diện tích đất trống, đồi trọc, đất nương rẫy nằm xen kẹp trong rừng, không đủ điều kiện chi trả DVMTR nhưng vẫn được chi trả với số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Ngoài ra, qua thanh tra cũng đã phát hiện mức chi trả DVMTR bình quân/1ha của 19 xã, thị trấn thuộc huyện Sìn Hồ (năm 2020) và 15 xã, thị trấn thuộc huyện Sìn Hồ (năm 2021) chỉ bằng 2/3 mức chi trả DVMTR bình quân/1ha của các huyện khác.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, Thanh tra tỉnh Lai Châu xác định trách nhiệm thuộc về Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện; Chủ tịch UBND xã, thị trấn, kế toán, viên chức ban quản lý rừng phòng hộ huyện; kế toán, công chức UBND xã thị trấn và các phòng ban, đơn vị có liên quan.

Trách nhiệm chung đối với diện tích 5.277,84 ha được chi trả sai với số tiền hơn 13 tỉ đồng thuộc về Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu; trách nhiệm trực tiếp thuộc về Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện, Hạt trưởng hạt kiểm lâm và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Lai Châu đề nghị Chủ tịch UBND các huyện chỉ đạo kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế và sai phạm nêu trên. Đề nghị Giám đốc Sở NNPTNT thôn tỉnh Lai Châu chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong công tác phối hợp chi trả DVMTR dẫn đến sai phạm.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Lai Châu cũng kiến nghị tiến hành thu nộp ngân sách nhà nước số tiền chi trả DVMTR trái quy định như kết luận đã nêu.

Sơn Tinh