Thanh tra hoạt động xây dựng công trình trái phép; quản lý sử dụng đất trên vịnh Bái Tử Long

BVR&MT – Liên quan vấn đề các công trình xây dựng trái phép tại Đền Vạ Giếng, hòn Soi Dâu… xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn. Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản số 5723/UBND-XD1 về việc thanh tra hoạt động xây dựng công trình trái phép; quản lý sử dụng đất trên vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn.

Một trong số các công trình xây dựng trên đảo Thẻ Vàng. Ảnh: infonet

Theo đó, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo của UBND huyện Vân Đồn về kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng công trình dịch vụ du lịch trái phép trên vinh Bái Tử Long ngày 31/7, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao sở Xây dựng chủ trì phối hợp với sở TN&MT, Ban quản lý Khu kinh tế, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh, UBND huyện Vân Đồn và các sở ngành có liên quan tổ chức thanh tra toàn diện việc xây dựng các công trình trái phép, sử dụng đất sai mục đích của các tổ chức, cá nhân tại các khu vực theo báo cáo của Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng ngày 14/9/2019 và ngày 23/5/2019, đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép theo qui định của pháp luật. Báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Vân Đồn đã ra nhiều văn bản yêu cầu xử lý, xử phạt hành chính, cưỡng chế. Tuy nhiên, các công trình trái phép này vẫn tồn tại, thậm chí một số “ông trùm” còn cho mở mang xây dựng hoành tráng hơn.

Hoàng Tôn