Thanh tra đột xuất 15 đơn vị sử dụng đất tại TP Hồ Chí Minh

BVR&MT – Ngày 2/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định 1179/QĐ-STNMT-TTr về việc tổ chức thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

Các công trình cao ốc, nhà ở cao tầng hiện đại của TP Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN

Theo Quyết định, nội dung thanh tra là xem xét công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức sử dụng đất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ thanh tra là từ khi tổ chức được giao đất, cho thuê đất đến nay. Thời gian thanh tra 30 ngày từ khi công bố Quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Trong 15 đơn vị sử dụng đất sẽ được tiến hành thanh tra có 2 đơn vị sự nghiệp công lập, 7 công ty cổ phần, 3 doanh nghiệp nhà nước và 3 công ty tư nhân.

Đoàn thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra, trình phê duyệt theo quy định và thông báo kế hoạch đến các đối tượng được thanh tra. Nếu sau thời gian 30 ngày mà việc thanh tra chưa kết thúc hoặc cần thiết phải kéo dài thêm thời gian, sẽ gia hạn theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng cho biết, việc thanh tra lần này nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường giám sát để các tổ chức được giao đất, thuê đất sử dụng đất một cách hiệu quả nhất, đúng mục đích. Sau khi có kết luận thanh tra, đoàn thanh tra sẽ đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định…

Mục đích việc thanh tra giúp công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố hiệu quả hơn, tránh lãng phí. Nhiệm vụ của đoàn thanh tra là xem xét công tác chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất; xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thanh tra nếu phát hiện những vấn đề chưa đúng, có tính chất khách quan, đoàn sẽ hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; nếu phát hiện những sai phạm có tính chất hệ thống, cố ý, kéo dài sẽ đề xuất biện pháp xử lý nghiêm…

Trường hợp việc xử lý sai phạm vượt thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.