Thành Phố Hà Nội: Kết quả chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

BVR&MT – Hơn 150 ngàn người được thụ hưởng từ Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn. Đây là kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội được ngân hàng thế giới tài trợ thực hiện.

Cùng Tham Gia Vì Ngày Nước Sạch.

Thực hiện “Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng vốn vay Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội giai đoạn 2013-2017” (Chương trình PforR), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện.

Mục tiêu chương trình, tăng cường khả năng tiếp cận bền vững và sử dụng hiệu quả dịch vụ cấp nước và vệ sinh ở khu vực nông thôn của 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng thông qua hỗ trợ và đẩy mạnh Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015 (gọi tắt là CTMTQG) của Chính phủ Việt Nam tại 8 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, thí điểm phương thức tiếp cận dựa trên kết quả thực hiện.

Kết quả thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2018 trong Chương trình đã có thêm 8.500 đấu nối mới được lắp đặt cấp nước cho dân; Số người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững là 38.257 người.

Kết quả thực hiện chỉ số đấu nối: đến hết năm 2018 đã có 67,301/60.000 đấu nối mới được lắp đặt cấp nước cho dân đạt 112,05% kế hoạch được giao; Số người được hưởng lợi từ các công trình cấp nước bền vững là 151.310/132.250 người đạt 114,41% kế hoạch giao.

Dự kiến đến hết năm 2018, một số dự án phát triển mạng cấp nước đầu tư theo hình thức xã hội hóa sẽ hoàn thành như (dự án cấp nước cho 04 xã của huyện Mê Linh; cấp nước cho 03 xã: Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tam Hiệp của huyện Thanh Trì; cấp nước cho các xã thuộc huyện Phú Xuyên, huyện Gia Lâm…) đảm bảo cấp nước cho khoảng 2.375.828 người, với 593.957 hộ, nâng tỷ lệ cấp nước nông thôn lên trên 55,5%.

Trong đó, Hà Nội đã triển khai xây dựng hoàn thành 06 trạm cấp nước sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới trong Chương trình. Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhà tiêu hợp vệ sinh được xây mới đã được hoàn thành năm 2017 với tổng số 23.458/20.180, đạt 112,24% so với kế hoạch; Kết quả thực hiện chỉ tiêu người được hưởng lợi từ “xã vệ sinh toàn xã” đã được hoàn thành năm 2017 với tổng số 243.084/198.360 người, đạt 122,55% kế hoạch. – 12 “xã vệ sinh toàn xã” có trường học và trạm y tế duy trì được tình trạng vệ sinh.

Hàng năm, các đơn vị tham gia thực hiện Chương trình đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức các buổi truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về Chương trình. Thông qua các buổi truyền thông, người dân đã hiểu rõ được lợi ích của việc dùng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, qua đó vận động các hộ gia đình xung quanh tích cực đấu nối, vệ sinh môi trường xung quanh và bảo vệ công trình cấp nước được xây dựng trên địa bàn xã.

Văn Trì

Tags: ,
CHIA SẺ