Thanh Oai tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ATTP và phát triển chuỗi sản xuất cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản

BVR&MT – UBND huyện Thanh Oai đã có Kế hoạch số 1758/UBND-KT ban hành ngày 14/11 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) và phát triển chuỗi sản xuất cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tăng cường thông tin tuyên truyền pháp luật, kiến thức về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản, quán triệt nhận thức, trách nhiệm các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý ATTP trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo quy định, nhân rộng chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn, giới thiệu kết nối sản phẩm nông sản an toàn.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp sản phẩm nông lâm, thủy sản. Kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định, tập trung các cơ sở sản, xuất kinh doanh trong chợ, cơ sở xếp loại C, hoạt động vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm, cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp. Các trường hợp mẫu phát hiện không đạt yêu cầu cần thông tin phối hợp truy xuất, điều tra xác minh, xử lý và cảnh cáo kịp thời theo quy định.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát thống kê đánh giá xếp loại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, triển khai ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đối với 100% các cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ và kiểm tra theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT. Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các ngành chức năng liên quan của huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các xã, thị trấn, tổng hợp tình hình báo cáo kịp thời về UBND huyện.

Thạch Thảo (tổng hợp)