Thanh niên Việt Nam cần hành động vì khí hậu ngay từ bây giờ

BVR&MT – Vào ngày 10/09/2021, tiếp nối sáng kiến của Hội đồng Anh về Tuyên bố chung của thanh niên toàn cầu hành động vì khí hậu, Hội đồng Anh Việt Nam phối hợp với Mạng lưới tri thức trẻ toàn cầu và Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu (YNet), tổ chức lễ ra mắt Tuyên bố chung của Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu.

Sự kiện này mở đầu một chuỗi đối thoại trực tuyến giữa thanh niên Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, nhà khoa học, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế về hành động vì khí hậu, diễn ra trong các ngày 10, 16 và 23 tháng 9.

Thời gian tham gia sự kiện

9/9: Ra mắt Global Youth Letter
10/9 (10:00-11:30): Ra mắt Vietnam Youth Letter
16/09 (10:00-11:30): Đối thoại Chính sách và Khoa học
23/09 (10:00-11:30): Thảo luận Bàn tròn Thanh niên Hành động vì Khí hậu

Link đăng ký sự kiện bằng các ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Hmong, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai tại: ynetvietnam.org