Thanh niên đất tổ “Theo bước chân những người anh hùng”

BVR&MT – Rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017; Kế hoạch số 866/KH-UBND ngày 22/5/2017 của UBND huyện Hạ Hòa; Kế hoạch số 32/KHLT ngày 08/5/2017 của Ban thường vụ Tỉnh đoàn – Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ về việc “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)”.
Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…Với chủ đề “Theo bước chân những người anh hùng”; ngay từ rất sớm, ban Thường vụ Huyện đoàn huyện Hạ Hòa đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và  Lễ “Thắp nến tri ân” nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ.
Đây là một trong số những hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với thế hệ thanh thiếu niên trên địa bàn; nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên
Bằng những hành động cụ thể, giúp thế hệ trẻ ghi nhớ và tôn vinh công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc…
Khơi lại tinh thần, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và sự cống hiến, hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
Góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay chăm sóc giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ…

Sơn Vỹ – Đặng Tiến