Thanh Hóa: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

BVR&MT –  Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngoài việc, xác định công tác lập quy hoạch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công cụ quan trọng để hoạch định các định hướng phát triển không gian kinh tế – xã hội, tỉnh Thanh Hóa cũng luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị 25B, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa tỉnh thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham gia Hội nghị có ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về phía tỉnh Thanh Hóa có ông: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy…

Các đại biểu tham gia hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phấn khởi cho biết, Thanh Hóa là địa phương thứ tư trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch. Đồng thời đánh giá quy hoạch lần này được xây dựng hoàn toàn mới, tích hợp tất cả công sức, trí tuệ của các ngành, các lĩnh vực với khối lượng công việc rất lớn, trên cơ sở phát huy, kế thừa những quy hoạch trước, phù hợp với định hướng phát triển. Mặc dù tại thời điểm lập quy hoạch, các quy định, hướng dẫn trong lĩnh vực này vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện.

Theo ông Đỗ Minh Tuấn, hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa rất quan trọng để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân biết được các nội dung cơ bản, cốt lõi của quy hoạch, nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động để chúng ta triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của quy hoạch, tạo không gian mới, động lực mới, khí thế mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Ông Đỗ Minh Tuấn, chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ trọng Hưng cho rằng, công tác quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, quy hoạch được xem như “người công binh” đi trước mở đường. cho rằng “đây là sự kế thừa đầy đủ, sự sáng tạo các quan điểm, dịnh hướng phát triển trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Đặc biệt là Nghị quyết số 58, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đồng thời là nền tảng để tỉnh nhà triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, mở cánh cửa lớn thu hút đầu tư, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của tổ quốc.

 Ông Đỗ Trọng Hưng, yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Chủ động nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho từng thời kỳ, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt. Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế. Tăng cường huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nâng cao hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh uỷn phát biểu tại hội nghị.

Bí Thư tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành, nhất là quy hoạch về đất đai, xây dựng sau khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Chủ động nghiên cứu, sửa đổi các cơ chế, chính sách đã ban hành, đề xuất ban hành mới các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội cho từng thời kỳ, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt. Thực hiện tốt các chính sách xã hội hóa, đa dạng các hình thức đầu tư nhằm huy động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế. Tăng cường huy động vốn đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), nâng cao hiệu quả các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn ngân sách cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tập trung xử lý dứt điểm các điểm ô nhiễm về môi trường và khôi phục hiện trạng môi trường, nhất là những vấn đề bức xúc, tồn đọng kéo dài, các khu xử lý rác thải tập trung, không để phát sinh thêm các điểm ô nhiễm môi trường mới. Khai thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản, nhất là các tài nguyên không tái tạo. Đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành công nghiệp, dịch vụ bảo vệ môi trường, các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Trước đó, ngày 27/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045. Mục tiêu tổng quát là phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp nặng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo; nông nghiệp quy mô lớn; dịch vụ logistics; du lịch; giáo dục đào tạo; y tế chuyên sâu; văn hóa và thể thao.


Thức Bá