Thanh Hóa: Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư chấp hành trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế

BVR&MT – Nhằm đảm bảo sự công bằng và thực hiện hiệu quả công tác phát triển rừng, bảo tồn các hệ sinh thái, đa dạng sinh học, gìn giữ cảnh quan thiên nhiên. Tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư chấp hành trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Mới đây, nhận được báo cáo của Sở NN&PTNT về kết quả nộp tiền trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, ngày 04/8/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số: 11408/UBND–NN về việc “tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án chấp hành trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh”.

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các dự án đầu tư chấp hành trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế – Nguồn ảnh: báo TNMT

Theo đó, Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đôn đốc, nhắn nhở chủ đầu tư 19 dự án đầu tư có nộp một phần hoặc chưa nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, khẩn trương chấp hành nghĩa vụ tài chính theo đúng thời gian quy định. Trường hợp chủ đầu tư dự án cố tình chây ì, chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định; Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, hồ sơ để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát và kiên quyết không tham mưu, trình UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất hoặc thực hiện các bước công việc tiếp theo triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Dự án Nhà máy sản xuất tấm lót đường từ tre, luồng ép tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc do Công ty TNHH Giải trí Viễn Đông làm chủ đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích xây dựng Nhà máy sản xuất tấm lót đường từ tre, luồng ép tại xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc tại Quyết định số: 2596/QĐ-UBND ngày 14/8/2014, nhưng đến nay Công ty TNHH Giải trí Viễn Đông vẫn chưa nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định; đồng thời, chủ trương đầu tư dự án đã không còn hiệu lực pháp lý; do vậy, giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Ngọc Lặc kiểm tra thực địa, xác định cụ thể hiện trạng rừng trên đất hiện nay (còn rừng hay không còn rừng và làm rõ vi phạm nếu có); trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Tư pháp để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi hoặc hủy bỏ uyết định số 2596/QĐ-UBND ngày 14/8/2014 theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Giao Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh rà soát, tổng hợp, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến việc trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, chấp hành thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định tại Thông tư số: 13/2019/TT- NNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ NN&PTNT và quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ động có văn bản báo cáo Bộ NN&PTNT để được hướng dẫn, thực hiện chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm “chậm nộp tiền trồng rừng thay thế” của các chủ đầu tư dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Thực hiện: Bá Thức