Thanh Hoá: Hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ và phát triển rừng

BVR&MT – UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho người dân trên địa bàn huyện Mường Lát trong công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 4 năm 2022, với tổng số gạo hỗ trợ hơn 6,2 tấn.

Với nguồn gạo hỗ trợ: theo Quyết định số 568/QĐ-TCDT ngày 13/9/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số: 3950/QĐ- UBND về việc phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho người dân trên địa bàn huyện Mường Lát trong công tác bảo vệ, phát triển rừng đợt 4 năm 2022.

Theo Quyết định, số hộ được nhận hỗ trợ là 2.829 hộ/15.699 khẩu (bao gồm số khẩu học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 hưởng gạo tháng 7, tháng 8 năm 2022: 1.164 khẩu). Số hộ, khẩu cấp bù tháng 5, tháng 6 năm 2022: 40 hộ/169 khẩu.

Với diện tích bảo vệ, nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên được hỗ trợ là 20.025 ha; Diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng trồng: 185 ha. Diện tích trồng rừng mới năm 2022: 150 ha. Tổng số gạo thực hiện hỗ trợ đợt 4 năm 2022 là: 6,2 tấn.

Cũng theo Quyết định, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa có trách nhiệm vận chuyển, giao gạo hỗ trợ cho các đơn vị thụ hưởng theo quy định. Gạo đóng bao theo quy chuẩn dự trữ quốc gia, giao gạo tại trung tâm xã hoặc cụm xã nơi có đối tượng được hưởng.

Yêu cầu UBND huyện Mường Lát lập kế hoạch phân bổ tiếp nhận cụ thể và phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa tiến hành giao nhận, cấp phát gạo kịp thời đến các đối tượng được thụ hưởng đảm bảo đúng định mức, không trùng lắp với các chính sách khác và đúng các quy định Nhà nước hiện hành. Thời gian hoàn thành việc giao, nhận gạo xong trước ngày 05/12/2022.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, UBND huyện Mường Lát tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ, phát triển rừng đảm bảo đúng đối tượng và đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, thường xuyên theo dõi và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh.

Được biết, trước đó tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện hỗ trợ gạo đợt 3 năm 2022 (tháng 5, tháng 6), cho công tác bảo vê, phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, với tổng số gạo hỗ trợ hơn 4 tấn.

Thực hiện:  Thức Bá