Thanh Hóa: Bảo đảm tiến độ chi trả dịch vụ môi trường rừng

BVR&MT – Thực hiện nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2021, ngay từ đầu năm, Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa (Ban quản lý Quỹ) đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, triển khai đảm bảo kế hoạch, tiến độ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách về chi trả DVMTR đến các cấp, các ngành, người dân và các đơn vị sử dụng dịch vụ và cung cấp DVMTR.

Người dân xã Mường Lý, huyện Mường Lát nhận tiền chi trả DVMTR năm 2020 (Ảnh: Mai Ngân)

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của các nhà máy, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng, làm giảm nguồn thunên năm nay, việc thu quỹ bảo vệ và phát triển rừng gặp nhiều khó khăn. Đến hết tháng 11, đơn vị mới thu được gần 17 tỷ đồng.

Để bảo đảm tiến độ chi trả, bảo đảm công khai, minh bạch, căn cứ vào nguồn thu, đơn vị đã xây dựng, hoàn thiện đề cương dự toán; tập trung hoàn thành công tác xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng và bản đồ lưu vực, nơi cung ứng dịch vụ môi trường rừng, bảo đảm đầy đủ thông tin về chủ rừng, diện tích rừng được chi trả theo từng xã để đưa dữ liệu vào điện thoại phục vụ đi thực địa; phối hợp giải quyết những kiến nghị và phục vụ công tác kiểm tra, giám sát diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR, cập nhật bổ sung thông tin sau giải ngân tiền DVMTR.

Việc chi trả tiền DVMTR được Ban quản lý Quỹ thực hiện minh bạch, hiệu quả, kịp thời, đảm bảo đúng các quy định hiện hành. Cụ thể, năm 2020, Ban quản Quỹ đã thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng gần 16 tỷ đồng (15.948,76 triệu đồng). Trong đó, chi trả qua hệ thống ngân hàng, kho bạc với 42 tài khoản của các đơn vị là chủ rừng tổ chức và UBND các xã với số tiền hơn 7 tỷ 500 triệu đồng (7.524,484 triệu đồng); chi trả qua hệ thống Bưu điện cho 2.706 đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, bản với số tiền hơn 8 tỷ 400 triệu đồng (8.424,276 triệu đồng). Bên cạnh đó, Ban quản lý Quỹ đã tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh và giải quyết kịp thời kiến nghị liên quan đến dịch vụ môi trường rừng.

Cùng với thực hiện tốt công tác chi trả, bảo đảm tiến độ, Ban quản lý Quỹ đã ban hành văn bản hướng dẫn, việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng. Đồng thời phối hợp với Chi cục kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, UBND các huyện, xã tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đối với chủ rừng là tổ chức, UBND xã và Cộng đồng dân cư thôn/bản. Qua tổng kết đánh giá, việc các thôn/bản đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong “xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, sử dụng tiền DVMTR” qua đó đem lại hiệu quả cao trong việc sử dụng tiền DVMTR. Đặc biệt là mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản sử dụng tiền DVMTR” tại xã Trung Lý và xã Quang Chiểu đã và giúp chị em phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch xã Trung Lý, huyện Mường Lát thông tin: Xã có 15 thôn/bản, hiện đang quản lý hơn 8850 ha rừng. Năm 2020, được chi trả hơn 574 triệu đồng,ngoài số tiền chi trả đến tay từng hộ gia đình hơn 300 triệu đồng, thì số tiền còn lại thực hiện kiên cố hóa đường nội đồng và kênh mương thủy lợi, sửa chữa nhà văn hóa… đồng thời, thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản sử dụng tiền DVMTR ở bản Táo và bản Pá Quăn, từ nguồn tiền DVMTR đã phần nào đáp ứng được nhu cầu đầu tư tạo sinh kế nhỏ cho người dân ở địa phương có rừng. Đây chính là động lực để bà con trong xã tích cực chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Một buổi sinh hoạt của nhóm phụ nữtiết kiệm tại bản Táo, xã Trung Lý, huyện Mường Lát (Ảnh: Mai Ngân)

Hiện nay, Ban quản lý Quỹ đang tập trung rà soát mở rộng nguồn thu và quản lý hiệu quả nguồn thu DVMTR; tăng cường kiểm tra, giám sát bên cung ứng và bên sử dụng DVMTR; tiếp tục ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết những khiếu nại, giải thích rõ các nội dung phản ánh của một số hộ dân kiến nghị về việc diện tích rừng không đủ điều kiện chi trả dịch vụ môi trường rừng; bảo đảm chính sách chi trả được triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao công tác bảo vệ rừng, tạo thêm sinh kế cho người dân và xây dựng nông thôn mới.