Thanh Bình – Đồng Tháp: Sơ kết mô hình “Xây dựng gia đình xanh – sạch – đẹp”

BVR&MT – MTTQ thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình, tình Đồng Tháp) phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn vừa tổ chức hội nghị sơ kết mô hình Câu lạc bộ Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thực hiện bảo vệ môi trường, “xây dựng gia đình xanh – sạch – đẹp”.

Đại diện lãnh đạo huyện, xã, Ban công tác Mặt trận, cùng 49 thành viên Câu lạc bộ tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) đã báo cáo đánh giá hoạt động của mô hình những tháng đầu năm 2020. Trọng tâm hoạt động là tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, kết hợp vận động nhân dân thường xuyên theo dõi và nhắc nhở mọi người cộng đồng trách nhiệm thực hiện bảo vệ môi trường, “xây dựng gia đình xanh – sạch – đẹp”, nhằm nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường bằng việc làm thiết thực như thu gom, vận chuyển, không vứt rác bừa bãi xuống cống, rãnh, đường thoát nước…

Ngoài ra, CLB còn động viên chức sắc, tín đồ và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, để mọi người, mọi nhà thay đổi thái độ xây dựng gia đình xanh – sạch – đẹp, xây dựng khu dân cư văn minh, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị trấn Thanh Bình phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo thị trấn tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thực hiện những công việc được cộng đồng dân cư quan tâm, nhất là vận động xây dựng ý thức cộng đồng tích cực tham gia bảo vệ môi trường, vì sức khỏe cộng đồng.

Trần Thắng