Tháng 11: Lượt hộ thiếu đói giảm 40,7% so với cùng kỳ

BVR&MT – Tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có 104,1 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 415,9 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 42,3%.

Trong tháng 11, cả nước có gần 1,4 nghìn hộ thiếu đói, giảm 86,6% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 6,1 nghìn nhân khẩu thiếu đói, giảm 85,7%.

Theo đó, cả tháng 11 năm nay, cả nước có 104,1 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 415,9 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 42,3%.

Để khắc phục tình trạng thiếu đói, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các tổ chức từ Trung ương đến địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 7,4 nghìn tấn lương thực và trên 1,6 tỷ đồng.

Trong tháng 11 về thiên tai đã làm 189 người chết và mất tích, 140 người bị thương; hơn 1,9 nghìn ngôi nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 61,8 nghìn ngôi nhà bị hư hỏng; hơn 175 nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hỏng.

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai trong 11 tháng ước tính khoảng 9 nghìn tỷ đồng.

Hoàng Tôn