Thái Nguyên: Hỗ trợ dụng cụ vệ sinh môi trường

BVR&MT – Nhằm góp phần cùng các địa phương vùng Dự án giữ gìn vệ sinh môi trường, Công ty TNHH Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo vừa hỗ trợ 2 xã Hà Thượng và Phục Linh 5 xe đẩy rác mới, 20 thùng xe (thay thế thùng xe cũ bị hỏng) và 10 thùng đựng rác di động với tổng trị giá 74 triệu đồng (ảnh).

Đây là một trong những hoạt đồng thường xuyên của Công ty nhằm chung tay cùng các địa phương thực hiện Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực về vệ sinh môi trường.

Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, Công ty Núi Pháo đã hỗ trợ UBND xã Hà Thượng thành lập Hợp tác xã Vệ sinh môi trường và cung cấp dụng cụ để thu gom rác thải sinh hoạt (gồm 45 thùng đựng rác; 7 bộ bảo hộ lao động cho công nhân; 15 xe gom rác đẩy tay)… UBND xã Hà Thượng cùng Tổ tự quản do Hội Phụ nữ xã quản lý đã thực hiện và duy trì tốt hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt tại 13 xóm đến bãi tập kết và xử lý rác của huyện Đại Từ, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.

Công ty cũng hỗ trợ xã Phục Linh và Hà Thượng trong việc thực hiện kế hoạch mở rộng chương trình thu gom rác đến 100% xóm; tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cộng đồng trong việc giữ vệ sinh môi trường…