Thái Nguyên, điểm đến hấp dẫn các tập đoàn kinh tế lớn

BVR&MT – Đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, đa dạng các hình thức thu hút đầu tư, ưu tiên lựa chọn các dự án có quy mô đầu tư lớn, công nghệ tiên tiến, hiện đại, sản xuất thân thiện với môi trường, các nhà đầu tư có tiềm lực và chiến lược đầu tư dài hạn, tạo sự lan tỏa, đó là phương châm chỉ đạo xuyên suốt, bài học thành công của tỉnh Thái Nguyên trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn.

Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Thái Nguyên.

Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú, hạ tầng đồng bộ, chính quyền thân thiện, trong những năm gần đây, Thái Nguyên đã thu hút được rất nhiều Tập đoàn kinh tế trong và ngoài nước vào đầu tư kinh doanh, tạo nên điểm sáng của cả nước về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu từng bước vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư và trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp (DN) trong và ngoài nước. Có được kết quả này, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh.

Tỉnh Thái Nguyên tăng cường kiểm tra, đôn đốc,theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình giải quyết thủ tục hành chính, việc sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình trao đổi, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và giữa các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ để góp phần giảm thời gian hội họp, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng, hiệu suất công việc….

Tập đoàn Samsung Phổ Yên, Thái Nguyên.

Ngoài ra, Thái Nguyên cũng thành lập Tổ tiếp nhận thông tin hỗ trợ nhà đầu tư về thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của nhà đầu tư, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đảm bảo dự án được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Đối với các dự án đang triển khai theo kế hoạch, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền cấp huyện làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để thống nhất các nội dung liên quan về trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc, xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai. Riêng các dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai theo cam kết, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đã làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư để làm rõ nguyên nhân, yêu cầu nhà đầu tư cam kết về tiến độ triển khai, tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư mới có thế mạnh, uy tín, tiềm lực, năng lực tài chính vào nghiên cứu triển khai dự án.

Đức Long