Thái Nguyên: Chỉ số phát triển kinh tế – xã hội tăng ổn định 10 tháng đầu năm 2021

BVR&MT – Mặc dù chịu tác động từ dịch Covid-19 nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đảm bảo đời sống nhân dân.

Sản xuất công nghiệp

Dựa theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 năm 2021 tăng 8,36% so với tháng trước và tăng 7,57% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành khai khoáng ước tăng 18,73% so với tháng trước và tăng 3,46% so với cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,36% so với tháng trước và tăng 7,61% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 1,25% so với tháng trước và tăng 7,24% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,89% so với tháng trước và tăng 14,81% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2021, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp giảm 8,8% so với cùng kỳ (-13.300 lao động). Trong đó, doanh nghiệp Nhà nước giảm 3,3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 3,6% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 10,91%. Nếu chia theo ngành hoạt động, số lao động làm việc trong ngành khai khoáng giảm 6,4%; ngành công nghiệp, chế biến chế tạo giảm 9%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 2,7% so cùng kỳ; ngành cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải rác thải tăng 1,7% so với cùng kỳ.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản

Tổng diện tích lúa thu hoạch ước tính đến ngày 31/10/2021 đạt 35,7 nghìn ha, bằng 90,5% tổng diện tích lúa đã cấy. Dự ước năng suất lúa vụ Mùa năm 2021 tương đương với vụ Mùa năm 2020 (54,83 tạ/ha). Sản lượng lúa ước đạt ước đạt 215,3 nghìn tấn, bằng 104,5% kế hoạch, giảm 1,5% so với cùng kỳ (tương đương giảm 3,4 nghìn tấn). Dự ước năng suất ngô ước đạt 48,98 tạ/ha, tăng khoảng 0,05%; khoai lang đạt 60 tạ/ha, tăng 1,52%; sắn đạt 157,7 tạ/ha, tăng 1,6%; rau các loại đạt 168,3 tạ/ha, giảm so cùng kỳ; đỗ tương đạt 16,29 tạ/ha, giảm 1,6%….Tuy nhiên, do diện tích gieo trồng giảm nên sản lượng một số cây trồng giảm so với cùng kỳ năm trước như: sản lượng ngô đạt 21,8 nghìn tấn, giảm 3,8%; khoai lang đạt 2,8 nghìn tấn, giảm 8,2%; sắn đạt 23,8 nghìn tấn, giảm 16,6%. Riêng sản lượng rau các loại đạt 58,7 nghìn tấn, giảm 16,5% so với kế hoạch nhưng tăng 1,8% so cùng kỳ; lạc đạt 877 tấn, giảm 7,5% so với cùng kỳ.

Diện tích chè cho thu hoạch đang được tích cực đầu tư thâm canh theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Một số biện pháp kỹ thuật thâm canh chè được áp dụng như: áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP; tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh chuyên dùng trên cây chè; đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, tưới tự động. Dự ước diện tích trồng mới và trồng lại ước đạt 395 ha, đạt 91,8% kế hoạch. Bên cạnh đó, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh cũng ước tính đạt 14,7 nghìn ha, giảm 0,1% (-146 ha) so với cùng kỳ. Nguyên nhân giảm chủ yếu do giảm diện tích trồng cây vải, hồng, xoài…; thực hiện cải tạo một số diện tích trồng cây ăn quả già cỗi có năng suất, giá trị thấp (nhãn, xoài, mơ, mận, dứa,… ) sang trồng một số loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn như bưởi, na, thanh long, mít, ổi, đu đủ.

Lâm nghiệp: Trong tháng ngành chức năng tập trung chỉ đạo chăm sóc rừng trồng năm 2021. Tổng diện tích trồng rừng tập trung trên địa bàn toàn tỉnh là 4.315/4.000 ha đạt 107,9% kế hoạch. Ngành chức năng phấn đấu trồng theo kế hoạch giao, các cơ sở sản xuất giống lâm nghiệp tích cực chuẩn bị cây giống, đưa vào trồng đảm bảo đúng quy định và mùa vụ trồng rừng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 249,6 nghìn m3, tăng 9,35% so với cùng kỳ, củi khai thác ước đạt 175 nghìn ste, giảm 0,21% so cùng kỳ năm trước. Trong tháng 10/2021 không có vụ cháy rừng nào xảy ra.

Công tác hoạt động xã hội

Thực hiện chính sách ưu đãi người có công: Trong tháng 10 năm 2021, ngành chức năng vẫn tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng xã, phường làm tốt công tác thương binh. Thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời trợ cấp hàng tháng cho người có công. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, giải quyết chế độ mai táng phí, giải quyết chế độ mai táng phí cho trường hợp người có công từ trần, thân nhân người có công từ trần; giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ; cấp giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội: Tỉnh Thái Nguyên mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệch Covid-19 nhưng công tác bảo trợ xã hội vẫn luôn được ngành chức năng quan tâm. Thực hiện tốt Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật và các chính sách trợ giúp xã hội; tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự lực cho người nghèo, cộng đồng và xã hội, góp phần thúc đấy chăm lo đời sống cho người nghèo, yếu thế trong tỉnh.

Vi phạm môi trường

Trong tháng 10/2021 trên địa bàn tỉnh có 4 vụ vi phạm về môi trường, bằng số vụ so với tháng trước, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra xử phạt với tổng tiền là 84 triệu đồng (giảm 01vụ và giảm 282 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2020). Tính chung 10 tháng 2021 các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 25 vụ, xử phạt 2,96 tỷ đồng thu nộp ngân sách nhà nước (giảm 6 vụ vi phạm, tăng 0,75 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020). Nguyên nhân do các đơn vị không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung và yêu cầu trong kết luận kiểm tra về bảo vệ môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Lĩnh vực đầu tư

Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách: Trong tháng 10 năm 2021 có 01 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 96 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, có 33 dự án sử dụng vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 6.422 tỷ đồng (Trong đó, 11 dự án ngoài KCN; 19 dự án trong KCN; 03 dự án được phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu). Lũy kế đến nay, tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư còn hiệu lực là 802 dự án với số vốn đăng ký khoảng 134.245,4 tỷ đồng. Số dự án đầu tư sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư là 29 dự án với tổng chi phí thực hiện khoảng 9.982 tỷ đồng.

Quyết định thành lập 07 cụm công nghiệp có chủ đầu tư hạ tầng với số vốn đăng ký là 3.192,5 tỷ đồng; lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng với số vốn đăng ký là 6.001,8 tỷ đồng.

Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Trong tháng 10 năm 2021 có 02 dự án được cấp mới GCNĐKĐT với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 22,45 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021, có 14 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là: 110,56 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn cho 13 lượt dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm là: 70,94 triệu USD, điều chỉnh giảm vốn 01 lượt dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 2,3 triệu USD. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 169 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 8.764,69 triệu USD.

Đức Long