Thái Nguyên bước đầu khắc phục tồn tại, sai phạm về đất đai, đầu tư và khoáng sản

BVR&MT – Đến nay, một số tồn tại, hạn chế, sai phạm mà Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong quá trình thanh tra và tại Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP, ngày 1/7/2021 về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 – 31/12/2018 đã được tỉnh này khắc phục.

Kết luận thanh tra xác định, UBND tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất đối với Dự án khu đô thị HAVICO ở TP Thái Nguyên.

Tỉnh cũng có hướng khắc phục, xử lý xong các hạn chế, sai phạm khác trong năm 2021.

Ngày 1/7, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP về công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 1/1/2010 – 31/12/2018; ngày 16/7, Thanh tra Chính phủ đã công bố kết luận này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Lê Quang Tiến cho biết: “Với tinh thần cầu thị, trong quá trình thanh tra, UBND tỉnh Thái Nguyên chủ động tiếp thu các ý kiến, kiến nghị; đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, cơ quan, đơn vị liên quan giải trình, làm rõ các nội dung khi có yêu cầu, kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, sai phạm mà Đoàn Thanh tra chỉ ra”.

Trong quá trình thanh tra, ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày về thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ngày 18/5, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành 2 quyết định, gồm: Quyết định số 1548/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc việc quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị và Quyết định số 1549/QĐ-UBND kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách, các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn nhằm chỉ đạo, đôn đốc khắc phục hạn chế, thiếu sót, sai phạm, cụ thể:

Đến nay, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định thành lập Khu công nghiệp Sông Công II; thu hồi số tiền gần 6 tỷ đồng tiền đối trừ vào tiền sử dụng đất đối với Dự án nhà ở và kết hợp thường mại dịch vụ phường Quang Trung, TP Thái Nguyên của Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần; thu hồi 7.430,5m2 nằm ngoài chỉ giới Dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên và giao cho UBND phường Túc Duyên quản lý theo quy hoạch.

UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt đề án đóng cửa mỏ than Bá Sơn, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương và xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên; đóng cửa mỏ sắt Hàm Chim, huyện Đồng Hỷ với diện tích 10,2ha, sau khi phục hồi môi trường đã cho Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất may Phú Hưng thuê diện tích 2,58ha; diện tích còn lại giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy hoạch.

Trong quá trình thanh tra sáu dự án đầu tư khu dân cư trên địa bàn TP Thái Nguyên, gồm: Khu dân cư tổ 11A, Khu dân cư Tổ 11B và các dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, UBND TP Thái Nguyên đã ban hành 5 quyết định phê duyệt giảm trừ tổng số tiền hơn 11,5 tỷ đồng và một quyết định điều chỉnh tăng 998,5 triệu đồng.

Sau khi Kết luận thanh tra được ban hành, ngày 19/7, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận Thanh tra do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Xuân Trường làm tổ trưởng với 21 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện Kết luận Thanh tra.

Tổ công tác này sẽ chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 126, xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót và sai phạm, không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Tỉnh Thái Nguyên đặt ra mục tiêu đến hết năm 2021, cơ bản hoàn thành việc khắc phục các vấn đề mà kết luận thanh tra chỉ ra.