Thả 21 cá thể động vật hoang dã về với tự nhiên tại Vườn Quốc gia Vũ Quang

BVR&MT – Sáng 22/5, Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai) phối hợp với Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tổ chức tái thả 21 cá thể khỉ về môi trường tự nhiên.

Tái thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, 21 động vật hoang dã được tái thả về với tự nhiên tại Vườn quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) thuộc 4 loài gồm có: 7 con khi vàng có tên khoa học là Macaca Mulatta thuốc nhóm IIB, 3 con khi mốc có tên khoa học là Macaca Assamensis thuộc nhóm IIB, 4 khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca Arctoides thuộc nhóm IIB và 7 con khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca Leonina cũng thuộc nhóm IIB.

Số động vật hoang dã này đã được Vườn quốc gia Hoàng Liên cứu hộ và chăm sóc nay đã đủ điều kiện về với tự nhiên. Vườn quốc gia Hoàng Liên đã phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang để thả chúng về với tự nhiên.

Sơn Tinh