Thả 17 cá thể động vật quý hiếm nguy cấp về môi trường tự nhiên

BVR&MT – Ngày 1/8, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm của vườn thả 17 cá thể động vật hoang dã sau một thời gian cứu hộ, chăm sóc về môi trường tự nhiên.

Bác sĩ thú y của Trung tâm chăm sóc rùa Sa Nhân bị bệnh.

Trong số cá thể động vật hoang dã được thả, có 3 cầy vòi hương và cầy vòi mốc, 3 khỉ vàng, 1 khỉ cộc, 3 khỉ đuôi lợn, 6 rùa hộp trán vàng và 1 cá thể rùa sa nhân. Đây đều là động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp thuộc nhóm IB, IIB quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ).

Ngay sau khi được thả, các cá thể động vật hoang dã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Được biết, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Phong Nha-Kẻ Bàng thời gian qua đã tiếp nhận, cứu hộ, chăm sóc cho hàng trăm cá thể động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp để thả về môi trường tự nhiên, góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.