Tây Giang : Chi trả hơn 8,4 tỷ đồng cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng

BVR&MT – Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ huyện Tây Giang (Quảng Nam)  đã tổ chức 2 đợt chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cho 64 cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng. Tổng số tiền chi trả hơn 8,4 tỷ đồng.

BQL rừng phòng hộ Tây Giang chi trả tiền DVMTR cho cộng đồng. Ảnh: H.Q

Tổng diện tích rừng chi trả DVMTR của BQL rừng phòng hộ Tây Giang là khoảng 50.000ha. Trong đó, diện tích giao khoán cho 64 cộng đồng (64 thôn) trên địa bàn huyện là gần 37.200ha. Từ nguồn chi trả DVMTR, chủ rừng này chi trả cho cộng đồng theo từng quý.

Theo BQL Rừng phòng hộ Tây Giang, vai trò của các cộng đồng ở Tây Giang trong việc phối hợp quản lý, bảo vệ rừng vô cùng quan trọng. Do đó, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường kịp thời giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, an tâm thực hiện hoạt động tuần tra, bảo vệ trên diện tích rừng nhận khoán. Qua đó, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện và nâng cao ý thức người dân.