Tập huấn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng

BVR&MT – Trong 2 ngày (30/11 và 01/12), tại Đà Lạt, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn về xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng cho cán bộ của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các tỉnh thuộc khu vực phía Nam.

Có trên 120 học viên là những cán bộ kỹ thuật của các Quỹ tỉnh tới tham dự. Tại lớp học, các học viên đã được giảng viên đến từ Viện Sinh thái rừng và Môi trường hướng dẫn các bước thực hiện xây dựng bản đồ trên nền các phần mềm ứng dụng hỗ trợ cần thiết.

Ảnh minh họa.

Tài liệu là cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng sẽ giúp các học viên hiểu rõ quy trình thực hiện cùng các bước cài đặt, sử dụng phần mềm, chuyển hóa dữ liệu.

Theo đó, việc xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng được thiết kế trên cơ sở sử dụng tiện ích công cụ của phần mềm Mapinfo biên tập nhanh bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng trên nền kết quả của Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016, kết quả theo dõi, cập nhật diễn biến rừng hàng năm và bản đồ lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng để chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng; tận dụng tối đa nguồn lực xã hội vào rà soát rừng, đảm bảo thực hiện được với độ chính xác cần thiết, trong thời gian ngắn và chi phí thấp; hệ thống tổ chức thực hiện giữa các cấp chính quyền, phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng tham gia cụ thể và rõ ràng.

Kết thúc lớp tập huấn, đa số các học viên đã nắm được cách thức thực hiện, triển khai. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng dữ liệu thực tiễn của tại từng địa phương sẽ không tránh khỏi nhiều vướng mắc, cán bộ Quỹ tỉnh có thể liên hệ với tư vấn hoặc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để được hỗ trợ.

01 lớp tập huấn cho cán bộ các Quỹ tỉnh khu vực phía Bắc dự kiến cũng sẽ được tổ chức trong thời gian tới.