Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản

BVR&MT – Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 05/TB-BCĐ-CAHN về kết quả làm việc với Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo 138/CP kiểm tra công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản của Ban Chỉ đạo 138/TP.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Đoàn kiểm tra ghi nhận Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã rất nghiêm túc, tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, từng bước đã kiểm soát tình hình an ninh trật tự và các vi phạm pháp luật khác trong công tác quản lý thăm dò, khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Thành phố; đánh giá cao sự chủ động của thành phố Hà Nội trong giải quyết tội phạm và vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, khoáng sản ở vùng giáp ranh với các tỉnh. Đồng thời, cũng có một số kiến nghị với BCĐ 138/TP, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 138/CP và UBND Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên, khoáng sản.

Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố đến các cấp cơ sở về hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản và các quy định khác có liên quan (bảo vệ đê điều, phòng, chống lụt bão…) đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản, nhân dân khu vực khai thác khoáng sản để nâng cao nhận thức, đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Từ đó, có tổng kết, đánh giá, phát hiện sơ hở, thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý nhà nước, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác này.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các bến bãi tập kết, kinh doanh khoáng sản có hành vi vi phạm pháp luật; có phương án giải quyết triệt để 183 bến bãi tập kết, kinh doanh không có thủ tục pháp lý; Ban Chỉ đạo 138/TP thường xuyên sơ, tổng kết, đánh giá công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhất là công tác phối hợp với các địa phương giáp ranh.

Hoàng Tôn