Tăng cường quản lý cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên

BVR&MT – Ngày 10/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2711-CV/TU về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Báo cáo số 1898/BC-CAT-PC08 ngày 17/5/2024 của Công an tỉnh và căn cứ kết quả đợt kiểm tra thực tế trên sông Hồng, sông Luộc của Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu, thời gian qua, tình hình liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được các cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quản lý, thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; đã chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật trong khai thác, kinh doanh cát, sỏi, bến bãi bốc xếp, tập kết vật liệu xây dựng, các bến thủy nội địa; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng khai thác cát trái phép; kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm… Thực hiện tuyên truyền các quy định, văn bản pháp luật về khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng tới các tổ chức, cá nhân có liên quan và Nhân dân, góp phần kiềm chế và làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hưng Yên: Tăng cường công tác quản lý các hành vi, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi

Tuy nhiên, công tác quản lý và hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Công tác nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tập kết cát, sỏi còn chưa được chú trọng, kịp thời; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra của một số ngành chức năng, chính quyền địa phương còn thiếu quyết liệt, chưa thường xuyên, chưa phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế qua các đợt thanh tra, kiểm tra còn chậm, kể cả đối với chủ các bến bãi và các sở, ngành chức năng, chính quyền địa phương; vẫn còn để xảy ra tình trạng nhiều bến bãi hoạt động không phép, xây dựng không đúng quy hoạch.

Hầu hết các bến bãi quy mô nhỏ, không được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Nhiều bến bãi vi phạm pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, đê điều, kế toán và quản lý tài chính, thuế và tiếp tay cho các hoạt động khai thác cát trái phép.

Các phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi có nhiều vi phạm pháp luật như: không có đăng ký, đăng kiểm; tự hoán cải; người điều khiển phương tiện không có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; chở hàng hóa quá mức cho phép; không trang bị đầy đủ những phương tiện an toàn, phòng, chống cháy, nổ; chở cát, sỏi, vật liệu xây dựng khai thác trái phép hoặc không có hợp đồng, hóa đơn theo quy định. Về hoạt động khai thác khoáng sản, một số doanh nghiệp hoạt động không đúng giấy phép khai thác khoáng sản được cấp; phương tiện khai thác được đăng ký không rõ ràng; khai thác quá phạm vi, khu vực, độ sâu được phép khai thác; mâu thuẫn, tranh chấp về địa giới, phạm vi khai thác giữa các mỏ gây mất an ninh trật tự, tự động khai thác gây tiếng ồn, sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân gây đơn thư, phản đối, lo lắng của người dân. Hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng rất phức tạp với nhiều thủ đoạn, phương thức tinh vi, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong phát hiện, xử lý vi phạm.

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã nêu trên và tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ngành chức năng, các địa phương thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

1. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Khoáng sản, Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về nội dung này. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành có liên quan.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cấp chính quyền, các sở, ngành liên quan:

– Phối hợp, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, bến, bãi hoạt động khai thác, kinh doanh, tập kết, vận chuyển cát, sỏi trên tuyến sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh; phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản, bến, bãi bốc xếp, tập kết vật liệu xây dựng và vận chuyển hàng hóa; kiên quyết giải tỏa các bến, bãi trái phép không có trong quy hoạch và chấm dứt hoạt động của các bến, bãi không có giấy phép, kể cả bến hành khách.

– Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn.

– Tổ chức thực hiện lập dự án đầu tư bến, bãi theo quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư bến, bãi thực sự có năng lực theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan; bảo đảm các bến, bãi được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và được quản lý, giám sát chặt chẽ.

– Xác định lại mốc giới, trữ lượng cát của các mỏ đã được cấp phép khai thác cho các doanh nghiệp; đánh giá hiệu quả hoạt động, việc đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tác động đến môi trường và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Rà soát, đề xuất điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn và trong từng giai đoạn. Khai thác, đánh giá trữ lượng của các mỏ cát mới, các mỏ cát đã khai thác hết; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để sớm đưa các mỏ cát trong quy hoạch vào khai thác theo quy định của pháp luật.

– Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sử dụng đất vùng bãi sông Hồng, sông Luộc; kiên quyết xử lý các công trình xây dựng trái phép, công trình xâm phạm hành lang an toàn đê điều và các vi phạm pháp luật. Kiểm tra, thanh tra các công trình, dự án sản xuất gạch, ngói ngoài vùng đất bãi để bảo đảm tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật, nhất là đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư, bảo vệ môi trường; kiên quyết đóng cửa các nhà máy sản xuất gạch, ngói gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

– Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội, tỉnh Thái Bình, tỉnh Hà Nam trong việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi, vật liệu xây dựng; triển khai đồng bộ, phối hợp nhịp nhàng trong đấu tranh phòng, chống các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật trên sông Hồng, sông Luộc.

– Nghiên cứu, xác định vị trí triển khai xây dựng cảng lưỡng dụng trên sông Hồng, phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế của địa phương để vừa phục vụ cho công tác quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn, tuần tra, tạm giữ phương tiện đường thủy vi phạm,… vừa thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

3. Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi, bến, bãi bốc xếp, tập kết vật liệu xây dựng; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, khoáng sản, đê điều, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền các hậu quả, tác hại của các hành vi khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản (cát, sỏi) trái phép,… nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và Nhân dân trong việc chấp hành, thực hiện và bảo đảm đúng quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp Đảng ủy Công an tỉnh và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; định kỳ 06 tháng tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện theo quy định.

Sơn Tinh