Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

BVR&MT – Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 1643/BNN-LN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

Ngày 06/02/2024, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 03/CT-TTg về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, trong đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương: Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng…”. Ngày 15/02/2024, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 06/CT-TTg về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “… tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; chủ động có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra…”.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng, huỷ hoại rừng, khai thác rừng trái pháp luật trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung như sau:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả Kết luận số 61- KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 06/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 và Chỉ thị số 422/CT-BNN-LN ngày 12/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024 và các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, đặc biệt là các vụ vi phạm đã được lực lượng chức năng phát hiện và các cơ quan truyền thông phản ánh. Đấu tranh, truy quét các “đầu nậu” mua bán, vận chuyển, tàng trữ gỗ, động vật rừng, các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định.

Kiểm sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Phát huy vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án, kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy rừng, có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có cháy rừng xảy ra. Điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm các đối tượng gây ra cháy rừng theo quy định của pháp luật.

Khẩn trương thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết số 100/2023/QH15 ngày 24/6/2023 đối với nhiệm vụ hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê rừng gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp vào năm 2026, bảo đảm tất cả diện tích rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp phải được giao, cho thuê đến những chủ rừng thực sự. Thực hiện nghiêm túc quản lý rừng, theo dõi diễn biến rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

Thực hiện nghiêm phân việc, phân công, phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, phát huy vai trò của người đứng đầu chính quyền các cấp, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ GIS và các công nghệ hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả. Chỉ đạo các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về Cục Kiểm lâm theo số điện thoại: 0986.668.333 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Đảm bảo chế độ chính sách, động viên kịp thời để lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách yên tâm công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương và theo quy định của pháp luật.

Sơn Tinh