Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm với chủ rừng

BVR&MT – Ngày 23/3, UBND tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện đề án “tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm với chủ rừng” với mục đích nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, hạn chế các hành vi xâm hại tài nguyên rừng; đồng thời lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông phấn đấu 100% diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm được phục hồi lại rừng, hạn chế tình trạng lấn chiếm đất rừng.

UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, mật phục, truy quét tại các khu vực có nguy cơ xảy ra phá rừng, lấn, chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử nghiêm các hành vi vi phạm.

Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm với chủ rừng

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng và các đơn vị liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, Đắk Nông sẽ điều động, chuyển đổi hợp lý biên chế, số lượng công chức kiểm lâm giữa các địa bàn, tăng cường lực lượng tại các điểm “nóng” về phá, lấn chiếm rừng.

Bố trí cán bộ kiểm lâm địa bàn phụ trách từng tiểu khu, từng đơn vị chủ rừng, từng xã; đảm bảo 100% diện tích rừng có cán bộ kiểm lâm phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Đối với các chủ rừng diễn ra tình trạng phá rừng phức tạp, như Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao; Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Quảng Sơn; Ban quản lý RPH Gia Nghĩa; Ban quản lý RPH Đắk Măng… luôn duy trì hơn 2 công chức kiểm lâm địa bàn phụ trách.

Đắk Nông đặt mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt khoảng 248.000 ha rừng hiện có, trong đó tập trung bảo vệ nghiêm ngặt hơn 196.000 ha rừng tự nhiên; cương quyết xử lý và phục hồi lại rừng đối với diện tích rừng bị phá, lấn chiếm.

Sơn Tinh