Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới

BVR&MT – Việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017 – 2021” được tỉnh triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng.

Để thực hiện hiệu quả đề án, Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu đã phối hợp, thống nhất với 2 xã Tả Gia Khâu và Pha Long (Mường Khương) xây dựng, triển khai kế hoạch hằng năm, tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền qua tờ rơi hoặc hình thức cổ động, sân khấu hóa. Tại hội nghị tuyên vận hằng tháng, đồn xây dựng đề cương pháp luật, đăng ký thời lượng, nội dung để tuyên truyền đến cán bộ xã, trưởng thôn, bí thư chi bộ.

Bộ đội biên phòng tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới.

Trên cơ sở nội dung nắm được tại hội nghị tuyên vận, cán bộ thôn, bản sẽ biên soạn cho ngắn gọn, nội dung liên quan trực tiếp đến đồng bào địa phương nhằm giúp người dân dễ nhận biết, chủ động phòng, tránh, không để bị động, thiếu hiểu biết dẫn đến vi phạm pháp luật. Trong những năm gần đây, trên địa bàn 2 xã không xảy ra vụ, việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Đồn Biên phòng Bản Lầu cũng chủ động phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho xã Bản Lầu và xã Lùng Vai củng cố, kiện toàn câu lạc bộ trợ giúp pháp luật và 29 câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, đồng thời tham mưu cho cấp ủy đảng địa phương kiện toàn 29 tổ tuyên vận thôn, bản. Đồn còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua các buổi sinh hoạt, học tập chính trị, Ngày pháp luật và phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép tuyên truyền về lĩnh vực này. Nội dung tuyên truyền tập trung về các quy định bảo vệ biên giới quốc gia; chính sách phát triển kinh tế – xã hội; phòng, chống xuất – nhập cảnh trái phép; phòng, chống dịch Covid-19… góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và người dân; làm giảm số vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn (giai đoạn 2013 – 2016, trên địa bàn xảy ra 68 vụ, việc vi phạm pháp luật; giai đoạn 2017 – 2021 xảy ra 21 vụ).

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017 – 2021”, Ban Điều hành Đề án tỉnh đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh biên soạn 82.000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền pháp luật. Thư viện tỉnh đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các huyện, thành phố trao đổi, luân chuyển hơn 10.000 đầu sách pháp luật. Các đồn biên phòng phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương kiện toàn 386 mô hình tự quản đường biên, mốc giới và an ninh, trật tự; xây dựng 325 tổ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý… Mô hình “Mỗi tuần 1 câu hỏi, 1 đáp án” với khoảng 35% câu hỏi, đáp án về pháp luật cũng là nguồn thông tin quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, người dân khu vực biên giới.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và phương pháp, kỹ năng tuyên truyền. Hằng tháng, báo cáo viên của đồn biên phòng phối hợp với cán bộ tuyên vận các địa phương tổ chức tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, qua các hội nghị, hoạt động văn hóa, thể thao tập trung, tại phiên chợ… Các đồn biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương căn cứ tình hình thực tế, đặc điểm địa bàn và từng thời điểm để tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, văn bản pháp luật đang được quan tâm hoặc những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, người dân đã cung cấp cho bộ đội biên phòng hàng trăm nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá và bắt giữ nhiều vụ, việc vi phạm pháp luật.

Việc thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân khu vực biên giới, giai đoạn 2017 – 2021” đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, củng cố niềm tin của Nhân dân với tổ chức đảng, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng.