Tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát trái phép ven sông Hồng

BVR&MT – Ngày 02/5 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Công an về hoạt động khai thác cát trái phép ven sông Hồng.

Ảnh minh họa.

Xét báo cáo của Bộ Công an tại Văn bản số 802/BCA-C41 về việc xác minh đơn phản ánh của nhân dân đối với hoạt động khai thác cát trái phép ven sông Hồng, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo theo công văn số 3973/VPCP-V.I về việc khai thác cát trái phép ven sông Hồng: Việc khai thác cát trái phép không chỉ xảy ra tại lưu vực sông Hồng mà còn xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra để phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động khai thác cát trái phép.

Như vậy, để quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản, cần có sự quyết liệt từ các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc tập trung hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm; tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác cát, nạo vét kết hợp tận thu cát, hoạt động bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng…; Các quận, huyện, thị xã cần xử lý nghiêm, dứt điểm vi phạm sử dụng đất đai bãi sông, khai thác cát trái phép…

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an biết, thực hiện.

Thạch Thảo