Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018

BVR&MT – Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước. Tổ chức hướng dẫn, diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du đập, hồ chứa nước xung yếu.

Đó là yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đối với Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại công văn số 2385/CT-BNN-TCTL về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018.

Ảnh minh họa.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến bất thường, cực đoan. Mưa lũ với cường độ lớn, thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, gây thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản và đời sống, sản xuất của nhân dân.

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2018, trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì trong 5 tháng đầu năm, mùa bão sẽ bắt đầu sớm hơn ở Bắc Biển Đông.

Nhằm chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết công tác quản lý an toàn công trình thủy lợi năm 2017, rút kinh nghiệm trong việc xây dựng phương án ứng phó thiên tai năm 2018. Phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn công trình thủy lợi.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các đơn vị không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn. Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình và vùng hạ du đập, hồ chứa nước. Tổ chức hướng dẫn, diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là vùng hạ du đập, hồ chứa nước xung yếu.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, củng cố lực lượng quản lý công trình thủy lợi đủ năng lực, chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình.

Đối với các hồ chứa nước lớn có cửa van xả lũ phải thường xuyên quan trắc, tính toán lưu lượng nước đến hồ, dự tính khả năng gia tăng mực nước hồ để chủ động vận hành đập, hồ chứa nước chống lũ an toàn. Cập nhật thông tin vận hành hồ chứa tối thiểu 1 lần/ngày khi không có mưa, lũ và 15 phút một lần với hồ chứa thuộc quy trình liên hồ, 3 lần/ngày đối với các hồ chứa thủy lợi lớn khác khi có mưa lũ trên trang điện tử thu thập thông tin điều hành hệ thống thủy lợi của Tổng cục Thủy lợi.

Với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi, tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Cục Quản lý xây dựng công trình chỉ đạo các chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công trong phạm vi quản lý, tổng hợp báo cáo Bộ NN&PTNT.