Tân Yên (Bắc Giang): Thêm 6 xã đạt chuẩn NTM năm 2019

BVR&MT – Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ký Quyết định công nhận các xã Cao Xá, Hợp Đức, Liên Chung, Song Vân, Tân Trung (thuộc huyện Tân Yên) và xã Đại Thành (huyện Hiệp Hòa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Ảnh minh họa.

Được biết, các xã: Cao Xá, Hợp Đức, Liên Chung, Song Vân, Tân Trung và Đại Thành bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM giai đoạn 2017 – 2020.

Nhờ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự chung tay của người dân, từ cuối năm 2019, 6 xã nêu trên đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Điều này đã cổ vũ cho các địa phương trong tỉnh phấn đấu hơn nữa để về đích trong những năm tiếp theo.

Như vậy, đến thời điểm này, cả 22/22 xã của huyện Tân Yên đã về đích NTM, góp phần để huyện này sớm hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và về đích trước tháng 6 tới.

Hoàng Tôn (tổng hợp)