Tân Uyên – Lai Châu: Thực hiện tốt mô hình sinh hoạt dưới cờ cho các em học sinh dân tộc thiểu số

BVR&MT – Ban Chấp hành Huyện đoàn đã chỉ đạo Hội đồng Đội xã Mường Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu triển khai chuyên đề sinh hoạt dưới cờ tại Liên đội trường THCS xã Mường Khoa. Đây là dịp tham gia học hỏi cũng như hiểu biết thêm về pháp luật.

Thực hiện tốt mô hình sinh hoạt dưới cờ cho các em dân tộc thiểu số (Tân Uyên - Lai Châu).
Thực hiện tốt mô hình sinh hoạt dưới cờ cho các em dân tộc thiểu số.

Ngày 05/10/2020 Liên đội tổ chức sinh hoạt dưới cờ “Mỗi tuần một tấm gương sáng”, tại buổi sinh hoạt đã giới thiệu tấm gương em Cứ Thị A học sinh lớp 9B (nhà tại bản Hô Tra, xã Mường Khoa), gia đình của em A rất đông anh em, gia đình mới thoát nghèo năm nay. Em A có tinh thần học tập, tích cực tham gia các hoạt động do lớp, trường tổ chức; em còn là học sinh giỏi môn Tiếng Anh, môn Lịch sử cấp trường, cấp huyện.

Nhà trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ chuyên đề “Mỗi tuần một cuốn sách hay”, ở buổi sinh hoạt đồng chí Phạm Thị Ngọc – Giáo viên tổng phụ trách đội đã cùng với các em học sinh giới thiệu các đầu sách, tìm hiểu nội dung, ý nghĩa, lợi ích của việc đọc sách đối với học sinh để nâng cao hiểu biết, tích lũy kiến thức trong học tập và cuộc sống.

Đây là dịp để các em được nâng cao kiến thức về pháp luật thông qua sự trải nghiệm và thay đổi cách tiếp cận để vừa giải trí, vừa học tập, áp dụng trong cộng đồng thôn bản dân tộc thiểu số nơi các em sinh sống.

Hoàng Tôn