Tân Kim (Phú Bình – Thái Nguyên): Giảm nghèo bằng nghề mộc

BVR&MT – Theo quyết định 414/QĐ-UBDT ngày 11/07/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, xã Tân Kim (Phú Bình, Thái Nguyên) thuộc diện đầu tư chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. 

Chủ tịch UBND xã Tân Kim – Phạm Văn Nguyên trao đổi với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Phạm Văn Nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Kim, cho biết, xã thuộc diện đầu tư chương trình 135 từ năm 2013. Trong đó, năm 2018, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới đã đạt được 15/19 tiêu chí, đạt 78.95%. Tại địa phương, có nhiều mô hình tăng sinh kế bà con đó là chăn nuôi gà, nuôi vịt, đặc biệt với mô hình nhà xưởng mộc nhỏ lẻ hộ gia đình đang có xu hướng phát triển mang lại thu nhập cao.

Thông tin thêm với Phóng viên, ông Nguyên cho biết: Trước khi được cấp nguồn vốn từ 2 chương trình trên, tuyến đường giao thông còn rất nhiều khó khăn, UBND xã đã phải nhiều lần thuê xe tải vận chuyển giúp nhân dân ra nơi tập kết để bán. Trường học của các em học sinh là đường đất, trời mưa không thể đi lại được. Từ khi nhận được nguồn vốn từ cấp trên, UBND xã đã chủ động ban hành và tổ chức triển khai công việc trên cơ sở kếhoạch, đề án cụ thể.

Từ 2 nguồn vốn đầu tư Chương trình 135, chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới, UBND xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia cùng xây dựng, cùng giảm nghèo. Với những dự án công trình nhà văn hóa, đường đi, kinh phí từ các chương trình dùng mua vật tư xây dựng, còn kinh phí xây dựng là công sức người dân tham gia.

Nghề mộc đang giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động tại xã Tân Kim.

Trong công tác giảm nghèo xã luôn hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch, tỉ lệ hộ nghèo luôn giảm theo các năm 2017 hộ nghèo là 21,5%, năm 2017 là 18,44%. Tính đến hết tháng 11 năm 2018, xã Tân Kim có 1989 hộ, số hộ nghèo là 280 hộ chiếm 14%; số hộ cận nghèo phát sinh là 113 hộ nâng tổng số hộ cận nghèo là 871 hộ chiếm 43,79%.

Năm 2018, 92% hộ gia đình được sử dụng nước sạch đảm bảo vệ sinh. 141 cơ sở sản xuất – kinh doanh, nuôi trường thủy sản trên địa bàn xã đảm bảo về quy định bảo vệ môi trường. 980/1420 hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% các hộ, cơ sở kinh doanh, sản xuất tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Còn một số hạn chế, chưa có rãnh thoát nước thải ở các xóm Xuân Lai, Mỏn Thượng, Mỏn Hạ, Trạng Đài. Chưa có điểm chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo đúng quy định, điểm thu gom rác thải, chưa thành lập được tổ thu gom rác theo đúng quy định.

Nhà văn hóa xóm Bạch Thạch được đầu tư nguồn vốn Nhà nước và nhân dân.

Trong công tác vận động nhân dân tham gia được sự đồng thuận cao, đa dạng hóa huy động vốn, vận động nhân dân góp tiền xây dựng nhà văn hóa xã, xã hội hóa giáo dục tại Trường THCS và Trường Mầm non.

Văn Trì