Tạm ngừng nhập và tái xuất 27 loại phế liệu

BVR&MT – Ngày 6/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 41/2018/TT-BCT về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Ảnh minh họa.

Theo đó, danh mục này bao gồm 27 loại phế liệu, trong đó có: Thạch cao; xỉ hạt từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi; Tơ tằm phế liệu; Lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc thô tái chế; Phế liệu bông; Thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác…

Xem thêm:

Thủ tướng chỉ thị tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu

Khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu

Thông tư cũng giải thích, những loại phế liệu nêu trên không áp dụng đối với trường hợp kinh doanh chuyển khẩu theo hình thức hàng hóa được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu, không qua cửa khẩu.

Đối với những lô hàng phế liệu đã làm thủ tục hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

Văn Trì