Thẻ Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3 và triển khai diễn tập xả lũ khẩn cấp

Thẻ: Thủy điện Hòa Bình xả cửa đáy số 3 và triển khai diễn tập xả lũ khẩn cấp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM