Sử dụng các phần mềm ứng dụng trong công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường

BVR&MT – Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã và Sở TT&TT về sử dụng các phần mềm ứng dụng (Zalo, Viber…) trong công tác kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường Thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Trong thời gian qua, việc sử dụng hình thức nhóm trao đổi công việc qua các phần mềm ứng dụng (Zalo, Viber,…) đã được áp dụng trong công tác quản lý vệ sinh môi trường và đạt được một số kết quả tích cực, giúp giải quyết công việc kịp thời, cập nhật phản ảnh thông tin nhanh chóng, hiệu quả (đặc biệt là thông tin dữ liệu bằng âm thanh, hình ảnh, video…).

Sở Xây dựng đã sử dụng nhóm Zalo “Đôn đốc VSMT” như một kênh thông tin phụ (không chính thức) để cập nhật, phản ánh, đôn đốc các vị trí tồn tại trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố để yêu cầu, theo dõi và tiếp nhận kết quả xử lý với các đơn vị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; Ngoài ra, nhóm Zalo cũng giúp kết nối trao đổi thông tin giữa Sở Xây dựng đến các UBND quận, huyện, thị xã nhằm kịp thời cập nhật công tác duy trì vệ sinh môi trường Thành phố nói chung và từng địa phương nói riêng.

Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị tiếp tục thông tin, đề nghị các cá nhân có trách nhiệm trong lĩnh vực duy trì VSMT trên địa bàn tham gia nhóm Zalo “Đôn đốc VSMT” để trao đổi, bổ sung thông tin, giải quyết một số nội dung VSMT kịp thời.

Đồng thời, UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị tiếp tục củng cố, phát triển hệ thống nhóm thông tin đã thiết lập để phục vụ công việc hiệu quả. Sở Xây dựng cũng đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông nghiên cứu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố và hướng dẫn quy chế quản lý, kỹ thuật sử dụng các phần mềm ứng dụng (Zalo, Viber,…) cho các sở ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị trong công tác quản lý, trao đổi thông tin đảm bảo quy định;

Ngoài ra, trao đổi với các nhà mạng cung cấp dịch vụ về giải pháp đảm bảo kỹ thuật (hoặc giải pháp xây dựng mạng riêng cho Thành phố Hà Nội nói chung và lĩnh vực vệ sinh môi trường nói riêng) nhằm đảm bảo thống nhất, tăng tính kết nối, thông tin thông suốt, thuận lợi, an toàn và bảo mật.

Hoàng Tôn