Sử dụng 12.100 tỷ đồng từ ngân sách mua vaccine dập dịch Covid-19

BVR&MT – Theo tin từ Văn phòng Quốc hội, ngày 18/5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sử dụng 12.100 tỷ đồng nguồn tiết kiệm chi năm 2020 để mua vaccine phòng dịch Covid-19.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời việc mua sắm vaccine phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người dân và toàn xã hội.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang lây lan mạnh ở nước ta, nguồn kinh phí này là nguồn lực rất quan trọng để thực hiện Chiến lược vaccine của Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19 theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

*Chiều 21/5, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội có công văn gửi: Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nội dung nêu rõ: Đại dịch Covid-19 đang bùng phát rất nhanh, mức độ nguy hiểm hơn, lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, khu công nghiệp; nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa…, tác động lớn đến sức khỏe, sản xuất, đời sống, sinh kế của Nhân dân và việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương và các giải pháp ứng phó, kết quả đạt được và những tồn tại, yếu kém, hạn chế; nguyên nhân khách quan và chủ quan (thể chế, chính sách; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, địa phương; tổ chức thực hiện;…) và các kiến nghị, đề xuất cụ thể đối với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, nêu rõ các khó khăn, vướng mắc cũng như các đề xuất về cơ chế, chính sách để hỗ trợ trong thời gian tới.

Đề nghị các địa phương gửi báo cáo về các nội dung nêu trên đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Tổng Thư ký Quốc hội) trước ngày 5/6.

Giao Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội tổng hợp, báo cáo đề xuất gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 10- 6.