Sơn Vi (Lâm Thao – Phú Thọ): Tiếp tục phát huy Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

BVR&MT – 06 tháng đầu năm 2018, UBND xã Sơn Vi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện có nhiều thuận lợi: các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đầu tư và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tình hình chính trị ổn định, An ninh – Quân sự được giữ vững; kinh tế – xã hội phát triển, môi trường xanh sạch đẹp.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, về nông nghiệp, trong 06 tháng đầu năm 2018 UBND xã Sơn Vi đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân; cung ứng 5.695kg thóc giống, 2.067 gói thuốc bả chuột; chủ động tích cực phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi như: sâu đục thân, đạo ôn cổ bông, khô vằn, rầy nâu. Tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc cho 18 khu dân cư, chợ và 4 hộ gia đình được 54.400m2. Tiêm phòng dại đợt 1 cho 506 con chó, tiêm vacxin lở mồm long móng cho 20 con bò, 414 con lợn.

Diện tích cây lúa vụ chiêm xuân đạt 289,2/305 ha = 98 % KH (có 2,9ha không cấy được và 2,86 ha cấy bị chìm); cơ cấu lúa lai và lúa CLC= 80%, lúa thuần = 20%ha; năng suất bình quân đạt 7,0 tấn/ha, sản lượng 2.024 tấn, tăng 195 tấn so với cùng kỳ. Diện tích cây rau màu: 40 ha (trong đó: cây lạc 10 ha, cây rau màu khác: 30 ha). Đàn bò: 154 con, giảm 103 con so với cùng kỳ; đàn lợn: 5.735 con, giảm 605 con so với cùng kỳ; gia cầm: 27.000 con, tăng 5.100 con so với cùng kỳ; thủy sản: 43 ha, sản lượng 214 tấn.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển cả về quy mô, hình thức; duy trì những ngành nghề đã có, khuyến khích đưa các nghề mới vào sản xuất; tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT, đổi mới công nghệ. Lao động Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 1.987 người, tăng 25 người so với cùng kỳ. Hoạt động DVTM tiếp tục phát triển đa dạng, phục vụ hiệu quả sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Lao động dịch vụ thương mại 1.663 người tăng 59 người so với cùng kỳ.

Về thu chi ngân sách: Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã về thu, phân bổ chi ngân sách xã năm 2018. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm ước đạt: 4.469 triệu đồng = 120,74% so với cùng kỳ năm 2017 = 48,6% KH năm; Chi ngân sách ước đạt: 4.404,63 triệu đồng = 120,35% so với cùng kỳ năm 2017 = 47,95% KH năm, trong đó: chi hoạt động thường xuyên 3.167,7 triệu đồng = 153% so với cùng kỳ năm 2017 = 77,11% KH năm; chi đầu tư phát triển 1.236,86 triệu đồng = 78% so với cùng kỳ năm 2017 = 24,74% KH năm. Triển khai kế hoạch thu và vận động thu các quỹ, duyệt phương án thu năm 2018 với các khu dân cư.

Về giáo dục, Sơn Vi chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các nhà trường; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được duy trì có hiệu quả; chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà được nâng lên; 4/4 trường duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học và THCS.

Công trình bãi trung chuyển rác thải của xã đang gấp rút hoàn thành có vốn đầu tư hơn 10 tỷ đồng góp phần làm cho môi trường nông thôn Sơn Vi ngày càng sạch hơn.

Về công tác bảo vệ môi trường. Quay trở lại thời điểm năm 2017, khi đó khu tập kết rác thải của xã rất nhỏ, không có mái che, không có bể chứa nước thải, đường ra khu tập kết nhỏ, quá trình sử dụng không đáp ứng được nhu cầu, gây ô nhiễm môi trường. Từ thực tế trên, sau quá trình đề xuất của xã vấn đề đã nhận được sự quan tâm từ các cấp chính quyền của huyện Lâm Thao. Hiện tại, khu tập kết rác thải mới đã nâng cấp lên tới 2.000 m², có nhà bảo vệ điều hành, hệ thống xử lý nước thải bể phốt hiện đại, con đường dẫn vào khu tập kết được bê tông hóa với chiều rộng 5 m, thuận tiện cho các phương tiện vận chuyển rác cỡ lớn… Toàn bộ hệ thống được đầu tư với mức kinh phí gần 10 tỷ đồng và dự kiến đưa vào sử dụng vào tháng 8/2018.

Đối với công tác xây dựng chính quyền, UBND xã Sơn Vi tập trung chỉ đạo, điều hành có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, duy trì, nâng cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Duy trì các hoạt động của UBND xã theo Quy chế làm việc, nâng cao vai trò quản lý, điều hành của UBND. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch – nhiệm vụ, tuy gặp không ít khó khăn như thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, khó lường; các loại sâu, bệnh trên cây trồng, vật nuôi phát triển nhiều, giá lợn trong nước giảm mạnh…làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, cán bộ Đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, UBND xã Sơn Vi đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển Kinh tế – xã hội của cả năm 2018.

Đức Long