Mai Sơn – Sơn La: Thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6%

BVR&MT – Trong 2 ngày 10-11/11, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ công bố xã Mường Bon và xã Hát Lót đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh Sơn La lên 18 xã.

Xã Hát Lót bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2010. Thời điểm đó, xã Hát Lót mới đạt 4 tiêu chí, 7 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí điện, giáo dục và đào tạo, lao động có việc làm, thu nhập. Còn lại 15 tiêu chí và 42 chỉ tiêu chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26%; số nhà tạm 65 nhà, nhà văn hóa và hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn chưa được đầu tư đồng bộ.

Từ những khó khăn đó, với chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền huyện Mai Sơn, những năm qua cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hát Lót đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể thiết thực, cùng với cơ chế chính sách phù hợp của tỉnh, của huyện.

Trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Hát Lót.

Đến nay, xã Hát Lót đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc, đến nay toàn xã đã có trên 800ha diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như: Xoài tượng, nhãn chín muộn, cây có múi (bưởi da xanh, bưởi diễn, cam). Hàng năm cho sản lượng 5.000 tấn xoài, trên 3.000 tấn nhãn.

Hiện nay, xã Hát Lót có 2 hợp tác xã (HTX Ngọc Lan, HTX cam Nà Sản) đã ký hợp đồng liên kết với các hộ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bởi vậy, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng qua các năm (năm 2018, đạt 31 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 3,6%, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

Xã Mường Bon đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới, nông dân rất phấn khởi đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Lường Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Mường Bon cho hay: Xã Mường Bon là xã vùng I thuộc huyện Mai Sơn cách trung tâm huyện 7 km, tổng diện tích tự nhiên 3.944 ha. Toàn xã có 21 bản với 1.539 hộ gồm 6.719 nhân khẩu, có 3 dân tộc Thái, Kinh và dân tộc Mông cùng sinh sống. Kinh tế chủ yếu thu nhập từ sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi. Bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2010, xã Mường Bon mới đạt 4 tiêu chí, 12 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí Điện, tiêu chí thu nhập, tiêu chí Y tế, tiêu chí Hệ thống chính trị. Còn lại 15 tiêu chí và 37 chỉ tiêu chưa đạt. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 14,1%; số nhà tạm 31 nhà, cơ sở vật chất văn hóa và hạ tầng nông thôn còn thiếu thốn chưa được đầu tư đồng bộ.

Từ thực tế trên, với sự quyết tâm vượt khó, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Mường Bon. Triển khai nhiều cơ chế chính sách phù hợp, được sự ủng hộ, đồng thuận cao của toàn dân. Đến nay, xã Mường Bon đã đạt được 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới.

Sau 8 năm triển khai Chương trình, xã đã huy động được 33,8 tỷ đồng kinh phí đầu tư xây dựng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ: 22,6 tỷ đồng (chiếm 66,8%); nhân dân đóng góp: 10,84 tỷ đồng, (chiếm 31,9%); Doanh nghiệp và các nguồn khác: 0,39 tỷ đồng (chiếm 1,1%). Ngoài ra, nhân dân tham gia đóng góp 26.256 công xây dựng nông thôn, hiến trên 17.000 m2 đất xây dựng công trình nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29,2 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 5,6%, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được cải thiện, nâng cao.

Lễ công bố xã Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Có được kết quả như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mường Bon. Đây là xã thứ 4 của huyện Mai Sơn và là xã thứ 18 của tỉnh Sơn La được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Mong rằng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xã hội ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại lễ công bố xã Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân; UBND huyện Mai Sơn tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân.

Hoàng Tôn