Sơn La kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trước niên vụ mía đường

BVR&MT – Ngày 24/11, Tổ kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và các lĩnh vực liên quan với các cơ sở chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng sản xuất trước khi bước vào niên vụ 2022-2023 tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La.

Kiểm tra thực địa khu vực hệ thống xử lý chất thải.

Niên vụ 2022-2023, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 30/11/2022, đến tháng 4/2023. Công suất ép bình quân 4.600 tấn đến 4.800 tấn mía/ngày.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đã được phê duyệt, Công ty đã tiến hành thi công lắp đặt, vận hành các công trình xử lý chất thải theo đúng nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Về các công trình xử lý nước thải, 2 hệ thống xử lý nước thải công suất 900m3/ngày đêm và 2.000m3/ngày đêm hoạt động ổn định, nước thải phát sinh trong hoạt động sản xuất sau khi được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT.

Đoàn công tác giám sát tại 4 hồ chứa nước thải của Công ty.

Đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, được lắp đặt tại các ống khói lò hơi cao áp xả khí thải ra môi trường. Dữ liệu quan trắc khí thải tự động của nhà máy đang hoàn thiện kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.

Đã hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, có camera giám sát; thực hiện truyền dữ liệu quan trắc tự động, liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường. Lắp đặt 10 camera giám sát công trình thu gom xử lý nước thải, truyền hình ảnh về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Về chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ trong kho chứa có diện tích khoảng 100m2, đã dán nhãn vào các thùng chứa theo quy định. Niên vụ 2021-2022, đã thực hiện quan trắc môi trường định kỳ đối với Nhà máy mía đường 2 đợt/vụ và Xí nghiệp sản xuất phân bón 4 đợt/vụ, các thông số đều trong giới hạn cho phép với quy chuẩn hiện hành.

Thời điểm giám sát, Đoàn công tác ghi nhận toàn bộ hiện trạng các công trình xử lý chất thải trước khi tiến hành niên vụ sản xuất 2022-2023; chốt chỉ số các đồng hồ đo lưu lượng hệ thống xử lý nước thải; giám sát việc đơn vị thực hiện khắc phục các nội dung còn tồn tại. Qua đánh giá sơ bộ, hệ thống các hồ chứa nước thải, hồ phòng ngừa sự cố… cơ bản ổn định.

Đoàn giám sát yêu cầu Công ty tiếp tục chấp hành nghiêm các quy định theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Trong quá trình hoạt động, nếu có sự thay đổi về thiết bị lắp đặt hoặc thay đổi với các công trình bảo vệ môi trường, Công ty cần báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, qua Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, giám sát.

Đồng thời đề nghị công ty rà soát toàn bộ hệ thống, đảm bảo vận hành ổn định trước khi vào hoạt động sản xuất niên vụ 2022-2023. Nghiên cứu các quy định mới về bảo vệ môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 để thực hiện đúng. Đoàn giám sát sẽ tiếp tục tăng cường giám sát hoạt động của đơn vị trong suốt niên vụ, tránh các sự cố môi trường có thể xảy ra.