Sơn La: Khảo sát phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Mai Sơn và Sông Mã

BVR&MT – Trong 2 ngày (10 và 11/8), Đoàn công tác của Tỉnh ủy do Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận tỉnh làm Trưởng đoàn đã khảo sát việc thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận, xây dựng mô hình “Dân vận khéo” và nắm tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã Bó Sinh, Mường Lầm (huyện Sông Mã) và xã Chiềng Kheo, Chiềng Dong (huyện Mai Sơn).

Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp thực hiện công tác dân vận tỉnh làm việc tại xã Bó Sinh (huyện Sông Mã).

Thời gian qua, Huyện ủy Sông Mã và Huyện ủy Mai Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, tập trung phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong giai đoạn 2016 – 2020, trên địa bàn 2 huyện có 724 mô hình dân vận khéo ở các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Sông Mã và huyện Mai Sơn, Đại tá Hoàng Đình Tường đề nghị Ban Dân vận huyện ủy tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phát huy những kết quả mà các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016- 2020. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, lắng nghe, phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân; tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.