Sơn La: Điểm tựa cho hộ nghèo ở Vân Hồ

BVR&MT – Đến thăm những mô hình chăn nuôi, phát triển kinh tế của những hộ nghèo được vay vốn từ Ngân hàng CSXH huyện Vân Hồ, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi tư duy của bà con trong sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Từ vốn vay của Ngân hàng CSXH, vườn cây ăn quả của gia đình chị Nguyễn Thị Toan, bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân được mở rộng và phát triển.

Năm 2017, gia đình chị Nguyễn Thị Toan, bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân, được vay 90 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh, gia đình chị đã mua 2 cặp bò sinh sản và thực hiện ghép mắt, cải tạo vườn nhãn. Năm 2021, vườn nhãn của gia đình thu hơn 20 tấn quả, cho thu nhập gần 200 triệu đồng; hiện 2 cặp bò đang sinh trưởng khỏe mạnh.

Cũng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, năm 2018, gia đình anh Nguyễn Hải Long, ở bản Suối Quanh, được vay 90 triệu đồng để mở rộng diện tích cây ăn quả và trồng 3,5 ha rau màu; trong đó cây bí xanh và bí đỏ cho thu hoạch mỗi năm khoảng 150 tấn bí xanh và 450 tấn bí đỏ. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu hoạch từ cây ăn quả gần 500 triệu đồng. Anh Long cho biết: Gia đình có đất đồi rộng nhưng trước kia chỉ trồng ngô, sắn; muốn chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì lại không có nguồn vốn. Được vay vốn của Ngân hàng CSXH huyện, gia đình tôi đã trồng rau màu và bí để bán ra thị trường, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng, hiện cuộc sống đang ngày càng ổn định.

Đến hết tháng 7/2022, tổng các nguồn vốn dư nợ của Ngân hàng CSXH huyện Vân Hồ đạt gần 456 tỷ đồng, đạt 99,5% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn Trung ương gần 378 tỷ đồng, nguồn địa phương trên 9,4 tỷ đồng với tổng số khách hàng là 8.719 hộ. Hiện, tổng dư nợ 13 chương trình tín dụng chính sách của đơn vị đã tăng trên 330 tỷ đồng so với khi mới thành lập; dư nợ bình quân 52 triệu đồng/khách hàng, tăng 32 triệu đồng/khách hàng so với khi thành lập. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các xã trên địa bàn, tạo điều kiện cho 23.123 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; góp phần giúp cho 2.831 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho 560 lao động; giúp cho 76 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 9.252 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 753 ngôi nhà cho hộ nghèo…

Cùng với triển khai kịp thời các nguồn vốn vay, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách luôn được Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện quan tâm, chú trọng, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, Ban Đại diện đã triển khai xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian tổ chức kiểm tra, giám sát. Các nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các hoạt động của Ban chỉ đạo giảm nghèo, hoạt động ủy thác của các tổ chức chính trị – xã hội, hoạt động giao dịch xã, tổ TK&VV, tình hình sử dụng vốn của hộ vay; nắm bắt những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị tại cơ sở để thực hiện có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng HCSXH huyện Vân Hồ kiểm tra nguồn vốn vay hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện thường xuyên tự kiểm, kiểm soát nội bộ. Hằng tháng, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ TK&VV và kiểm tra, đối chiếu trực tiếp tại hộ vay. Phân công lãnh đạo trực tiếp tham gia giao dịch, kiểm tra, giám sát 100% các phiên giao dịch tại các điểm giao dịch xã.

Ông Phạm Việt Hải, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Vân Hồ, cho biết: Đơn vị tiếp tục tham mưu cho Ban Đại diện phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn kịp thời; phối hợp với UBND cấp xã, tổ chức chính trị – xã hội cấp xã và các tổ TK&VV làm tốt công tác thu nợ và huy động nguồn vốn. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kiểm tra đột xuất nhằm phát hiện những sai sót để chấn chỉnh, xử lý kịp thời; thực hiện tốt công tác giao dịch tại xã…

Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội ở Vân Hồ đã và đang góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Hàng chục nghìn hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn được vay nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.