Sơn La có thêm tám xã đạt chuẩn nông thôn mới

BVR&MT – Năm 2020, tỉnh Sơn La đã có thêm 8 xã công bố đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 49 xã.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Ðà ở huyện Quỳnh Nhai góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt đời sống sản xuất ở nông thôn Sơn La đã có sự thay đổi vượt bậc. Tỉnh Sơn La đã huy động được hơn 30 nghìn tỷ đồng vào xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã góp phần bê-tông hóa gần 10 nghìn tuyến đường giao thông, với tổng chiều dài hơn 2.500 km. Chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cũng đã được nâng cao, đến nay toàn tỉnh đạt 13,5 tiêu chí/xã, tăng bình quân 11,89 tiêu chí/xã so với năm 2011. Hiện tại, không có xã đạt dưới năm tiêu chí nông thôn mới.

Ðến thời điểm này, tỉnh Sơn La có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Chiềng Xôm (TP Sơn La), Chiềng Ban (huyện Mai Sơn) và Mường Sang (huyện Mộc Châu). Tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 83 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có bốn xã nông thôn mới ở vùng biên giới. Toàn tỉnh có ít nhất một huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 20 xã đạt nông thôn mới nâng cao.