Sơn Động – Bắc Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ rừng

BVR&MT – Sơn Động ( Bắc Giang) là huyện miền núi với diện tích rừng lớn, có 12 dân tộc cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu sống dựa vào rừng. Chính vì vậy công tác xây dựng và củng cố khối đoàn kết toàn dân giữa các dân tộc, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia công tác bảo vệ rừng và môi trường luôn được quan tâm, nhiều địa phương đã hình thành hương ước, quy ước bảo vệ rừng.

Cánh rừng tại xã Yên Định – Sơn Động – Bắc Giang.

Với diện tích rừng tự nhiên lớn, trữ lượng gỗ nhiều, trong khi địa hình phức tạp, những năm trước đây, Sơn Động luôn gặp khó khăn trong công tác bảo vệ rừng và môi trường. Hiện nay, trong công tác bảo vệ rừng đã có nhiều thôn làm Quy ước bảo vệ rừng và Bản cam kết bảo vệ rừng tự nhiên.

Theo báo cáo của Hạt kiểm lâm Sơn Động, Trong tháng 10, trên địa bàn huyện Sơn Động trồng được 16,6 ha rừng tập trung. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn huyện trồng được 3.148,1 ha/2.870 ha rừng trồng tập trung, đạt 109,7 % so với kế hoạch trồng rừng bằng nguồn vốn 30a là 528,5 ha); trồng cây phân tán là 581.430/500.000 cây, đạt 116 % so với kế hoạch. Loài cây chủ yếu là cây Keo.

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền về các văn bản mới liên quan đến Luật Lâm nghiệp trên hệ thống đài truyền thanh của huyện và tổ chức tuyên truyền lưu động được 07 buổi tại các xã: Vân Sơn, Hữu Sản, Vĩnh An, Lệ Viễn, Phúc Sơn, Thanh Luận, Tuấn Đạo.

Phổ biến kiến thức luật lâm nghiệp hạt kiểm lâm Sơn Động, Bắc Giang.

Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền chính sách pháp luật trong nhân dân về bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng tận gốc; tuần tra kiểm tra các tuyến giáp ranh, trọng điểm dễ xảy ra cháy, phá rừng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm đến tài nguyên rừng. Làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2020.

Trao đổi với Phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường, ông Hoàng Văn Nguyên – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Động cho biết: Địa bàn huyện Sơn Động có diện tích rừng lớn, phân bố tất cả các xã. Có 12 dân tộc sinh sống, thời gian qua hạt kiểm lâm đã tuyên truyền luật lâm nghiệp đến các bản, làng, ý thức bảo vệ rừng của đồng bào được nâng cao, ký cam kết bảo vệ rừng.

Người dân biết được lợi ích từ rừng mang lại trong công tác bảo vệ rừng.
Người dân biết được lợi ích từ rừng mang lại trong công tác bảo vệ rừng.

Thời gian qua, huy động nguồn nhân lực cộng đồng dân cư thôn bảo vệ và phát triển rừng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cùng với sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, nỗ lực triển khai xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng. Đến nay, UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang hình thành những “Quy ước bảo vệ và phát triển rừng” tại các thôn có rừng tự nhiên trên địa bàn huyện. Những lệ làng, hương ước đã được áp dụng vào công tác bảo vệ rừng.

Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã tăng cường lực lượng xuống các thị trấn, xã thường xuyên bám rừng. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế tình trạng phá rừng, cháy rừng; tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, xóa bỏ những tụ điểm kinh doanh, buôn bán gỗ, lâm sản trái pháp luật.. Phối hợp với các ngành, chính quyền các xã tổ chức các buổi tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về công tác bảo vệ rừng và môi trường tới người dân trên địa bàn.

Trong những năm tới, Sơn Động tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cộng đồng người dân tộc thiểu số về bảo vệ rừng lợi ích của rừng, khai thác hợp lý tài nguyên rừng. Nhân rộng những mô hình lâm nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, khuyến khích trồng cây gỗ lớn để góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

Văn Trì