Sớm hoàn thành thủ tục hồ Ka Pét vào tháng 7

BVR&MT – Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa mới yêu cầu sở, ngành, địa phương sớm gởi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hồ chứa nước Ka Pét cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trước ngày 10/7 để bổ sung, hoàn chỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Cũng trong tháng 7, các sở, ngành, địa phương có ý kiến liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi dự án gửi cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, dự án hồ chứa nước Ka Pét (huyện Hàm Thuận Nam) là dự án quan trọng Quốc gia được Quốc hội Quyết định chủ trương đầu tư năm 2019 và điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư tháng 6/2023. Hồ có quy mô điều tiết dung tích toàn bộ là 51,21 triệu m3, dung tích hữu ích là 47,41 triệu m3; hệ thống kênh và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 874 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 519 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 354 tỷ đồng.

Vị trí xây dựng dự án hồ Ka Pét.

Dự án cấp nước tưới cho khoảng 7.762ha đất sản xuất nông nghiệp của huyện Hàm Thuận Nam; cấp nước thô cho Khu công nghiệp Hàm Kiệm II là 2,63 triệu m3/năm; tạo nguồn nước thô để cấp cho sinh hoạt khoảng 120.000 người dân khu vực huyện Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết; phòng, chống lũ và cải tạo môi trường, điều tiết nước cho vùng hạ du khu vực huyện Hàm Thuận Nam và tỉnh Bình Thuận; tăng dòng chảy trong mùa khô, góp phần cải thiện môi trường sinh thái vùng hạ du, nhất là đoạn qua thành phố Phan Thiết, góp phần phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh.

Đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận đi khảo sát vị trí xây dự án hồ Ka Pét.

Hiện nay, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cho biết, hiện nay Ban đang tập trung hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Đơn vị tư vấn thiết kế đã phối hợp với đơn vị tư vấn thẩm tra thống nhất ranh mốc tọa độ toàn dự án. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang rà soát để tổ chức trồng rừng thay thế theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã hoàn thành việc lập phương án sơ bộ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án với diện tích đất thu hồi 32,2ha của 25 hộ gia đình. Đến nay, các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ka Pét đã thống nhất phương án bồi thường của Nhà nước. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp cùng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh hoàn thành việc đo đạc, kiểm đếm tài sản, vật kiến trúc tại khu vực Lăng Cậu Hoa và thống nhất đề xuất lựa chọn vị trí di dời Lăng Cậu Hoa.